Artikel
Inspiratie en goede ideeën voor toekomst Aalden

Ruim dertig belangstellenden woonden zaterdagmiddag de door Dorpsbelangen Aalden georganiseerde bijeenkomst over de toekomst van Aalden bij. Bewoners, ook een enkeling uit Wezup, Meppen en Zweeloo en kandidaat-raadsleden van vrijwel alle politieke partijen, van jong tot ouder discussieerden respectvol met elkaar over participatie en de zoektocht naar sterke en te ontwikkelen punten voor de toekomst van Aalden.

Participatie en de toekomst van Aalden
Voorzitter van Dorpsbelangen Aalden Hans Terbach opende de middag met een korte uiteenzetting over de participatie bij invoering van de Wet op de Leefomgeving in 2021. De bedoeling is onder meer dat burgers vanaf het begin van processen en activiteiten op het gebied van de leefomgeving meedoen, participeren. De gemeenteraad stelt de kaders vast waarbinnen dat gaat gebeuren. Iedere gemeente moet inderdaad zelf het wiel uitvinden.

Daarna zette Lex van Keulen, bewoner van de Korenhof en o.a. voormalig adviseur op allerlei aspecten die met de leefomgeving van doen hebben, Aalden in al haar aspecten neer. Tevens bood hij vergezichten naar de toekomst. Vervolgens namen de adviseurs van Blaauwberg Advies de middag over. Zij begonnen met het op speelse wijze vergelijken van Aalden met andere dorpen, regio’s en steden in Nederland op allerlei gebied.

Nieuwe plek voor Aalden in een veranderend speelveld
Na deze inleidende activiteiten, waarbij de concentratie bij alle aanwezigen de hele tijd in tact bleef, was een aantal dingen duidelijk: zo blijven zoals het was en is, gaat niet, als je wilt dat je dorp gezond blijft. Je moet als dorp je plek zoeken in een nieuw speelveld in Nederland: boomende steden en krimpend plat land. Zoek je sterke punten!

Concrete ideeën
Na de pauze, waarin de aanwezigen vragen en ideeën konden indienen, werd enthousiast, respectvol en met veel betrokkenheid gesproken over de kansen van Aalden en omgeving. Een aantal ideeën:

• Ga bij de zorg op zoek naar nieuwe vormen, waarbij ouderen zelf een grote inbreng hebben, maak überhaupt meer gebruik van levenservaring, kennis en vaardigheden van ouderen.

• De jeugd kijkt anders naar het leven (relaties, werk en vrije tijd) dan de jeugd van 40 jaar geleden. Ga met hen op zoek naar mogelijke concrete projecten: maak bv. in de Aelder Meent werkplekken voor ZZP-ers.

• Zoek bij het wonen naar nieuwe, hier passende woonvormen: divers, jong met ouder, opknippen grote woonboerderijen , ruimte voor tiny houses.

• Blijf je met kunst profileren maar zorg voor een nog betere coördinatie.

• Veel kansen zijn er ook op het gebied van het toerisme.

Vervolgstappen
Na afloop werd nog ruim een uur door veel aanwezigen nagepraat en werden zelfs concrete vervolgstappen afgesproken. Het was een prachtige middag en dat vond echt een ieder. Wordt vervolgd! Eén aspect mag niet onvermeld blijven ook al heeft dat met het onderwerp niets te maken. Wat gaan de politieke partijen hier respectvol met elkaar om. Er werd soms pittig gediscussieerd, maar altijd op inhoud en nooit op de persoon. Ook dat was genieten!

Oes Eig’n Kraantien d.d. 13 maart 2018.

 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Joop Westendorp: ‘Wees sterk en optimistisch’

Het levensverhaal van Joop Westendorp begint in Rotterdam, een bruisende wereldstad met ruim 600.000 inwoners. Joop denkt er nog vaak aan terug. De Rotterdamse mentaliteit wordt geroemd vanwege de open hou...

dinsdag, 11 december 2018

Lees verder

Derde editie van het Zweeler Kerstrondje

Het Zweeler Kerstrondje aanstaande vrijdag is een winters warm welkom bij een vijftal thuiswinkeltjes aan het Klooster en de Schapendijk in Zweeloo. Een achttal enthousiaste en (zeer) creatieve dames openen dan...

dinsdag, 11 december 2018

Lees verder

Bevolking Zweeloo smeedt plannen voor Zuidenveld

Afgelopen zaterdagavond konden de inwoners van Zweeloo in dorpshuis De Spil bepalen welke boog en welke praalwagens de eer van het dorp bij de Zuidenveldtentoonstelling in juli 2019 hoog zullen hou...

dinsdag, 11 december 2018

Lees verder
Willekeurige foto