Artikel
Korenhof-Drieluik in teken van 25-jarig jubileum

'De Korenhof is geweldig, gemoedelijk en men voelt zich er echt thuis !’ Deze week bruist het in De Korenhof van festiviteiten. Er is van alles te doen voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en oudgedienden, in het kader van het 25 jarig bestaan van deze woonvoorziening.

De Korenhof ontstond in 1993. Het woon- en zorgcomplex werd gebouwd in opdracht van Woonservice Drenthe. Ook nu nog worden de huizen door hen verhuurd. Belangrijke namen uit dat begin waren burgemeester Bert Hinnen en de toenmalige directeur van Het Ellertsveld Luuk Houkes. En niet te vergeten Jannie Koopman, die de coördinatie had van alles wat er gebeurde. Icare was de instantie die eventueel benodigde zorg verleende.

Van het verleden naar het heden
Het ‘drieluik’ dat genoemd is in de kop boven dit stukje is treffend in beeld gebracht op de foto. In woorden wordt het plaatje nu verder ingekleurd. Mevrouw Frieda Meijer kwam een kwart eeuw geleden met haar man in De Korenhof wonen, Jellie Pronk werd 25 jaar geleden al betrokken bij deze woonvoorziening toen haar schoonvader Jan hier zijn intrek nam, en Ida Eisinga kwam 22 jaar geleden over van Het Ellertsveld. De drie dames kun je zien als beeld van de bewoners, van de vrijwilligers en van de medewerkers van De Korenhof. En terecht dat wij dit doen, gezien hun lange “staat van dienst” in dit verband.

In de grote zaal van het ouderencentrum komt het verleden, maar ook het heden aan bod
Het verleden was voor mevrouw Meijer dat zij uit Twente kwam om hier ‘café Been’ te gaan runnen, met haar man. Helaas ging dat niet zoals gepland, en zo kwamen zij te wonen in de Jan Mensinghstraat. In 1993 kwam toen hun verhuizing naar De Korenhof. “Ik woon nog in hetzelfde huis; zelfs nog op dezelfde vloerbedekking,” lacht ze. “Ik hield er van mensen te helpen; het was en is goed wonen hier, gemoedelijk.”

Deze sfeer en het dorpse karakter van De Korenhof worden treffend door Jellie verwoord, als ze vertelt wat haar schoonvader zei na zijn verhuizing van Meppen naar De Korenhof: “Ik dacht dat er maar één Meppen was,” maar De Korenhof vond hij geweldig en hij voelde zich er thuis “als in Meppen.”
Jellie werd van betrokken familielid vaste vrijwilliger. En na enige jaren kreeg ze een betaalde functie in de keuken, “maar ik heb me altijd laten vrij-roosteren op de maandag, mijn vrijwilligersdag.”

Ida kwam vanuit Het Ellertsveld. Ze begon met zogenaamde ‘bereikbaarheidsdiensten’: 24 uur bereikbaarheid, middels een pieper. Later kwam zij te werken in de dagopvang. Die had een andere populatie en invulling dan heden ten dage. “De mensen waren mobieler, dus we konden ook diverse activiteiten organiseren buiten de deur. Men kwam voor de gezelligheid. Ook uit de buurt schoven mensen aan. Het was een heel goed middel tegen vereenzaming. Tegenwoordig ‘mag’ men slechts gebruik maken van de dagopvang als men geïndiceerd is. Zo heb je een andere doelgroep, met andere behoeftes en mogelijkheden.” 

Bijschrift foto: In een drieluik blikken mevrouw Frieda Meijer, Jellie Pronk en Ida Eisinga terug op ‘25 jaar De Korenhof’. Mevrouw Meijer kwam 25 jaar geleden met haar man in De Korenhof wonen, Jellie Pronk werd 25 jaar geleden al betrokken bij deze woonvoorziening toen haar schoonvader Jan hier zijn intrek nam, en Ida Eisinga kwam 22 jaar geleden over van Het Ellertsveld. Het drietal spreekt vol lof over het ouderencentrum. (Foto: Monique Jonkman-Koolen)

‘De Korenhof heeft al 25 jaar waarde bewezen in Zweeler gemeenschap’
Ida vertelt verder: “Om toch álle mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten is de mogelijkheid geschapen samen koffie te drinken, en ook de medewerkers doen dat in de grote zaal op dat moment. Esther, uit de keuken, is degene die dit regelt.”

Ook noemt Ida de verandering in het zorgaanbod in de afgelopen 25 jaren. Vroeger was er nog geen interne zorg gedurende de nacht, nu is er 24 uurs zorg, met een zogeheten ‘wakkere nachtdienst’. Bewoners van De Korenhof kunnen zelf hun zorgaanbieder kiezen. Treant Zorggroep, waaronder De Korenhof valt, verleent in ieder geval de eerste hulp in geval van nood.

Benodigde zorg
Mevrouw Meijer vertelt desgevraagd dat zij op vaste momenten haar benodigde zorg krijgt, bovendien eet ze warm tussen de middag in de grote zaal, en ’s avonds is er de broodgroep. “De warme maaltijden worden elke dag, behoudens de zondag, geregeld door de keuken, in samenwerking met vrijwilligers, ook voor mensen buiten De Korenhof. De broodgroep wordt gedaan door vrijwilligers, zoals er zoveel gedaan kan worden dankzij onze goede kern van vrijwilligers,” zegt Ida. Zonder hen geen extra’s. En zonder bijvoorbeeld De Vrienden van De Korenhof geen, of minder, activiteiten. Er wordt nu bijvoorbeeld weer een daguitje aangeboden, met z’n allen in de bus; de animo hiervoor groeit.”

Veelzijdig feestprogramma
En zoals het feestprogramma van deze week, initiatief van Hilda, Jeannet en Ida. Gisteren begonnen met de officiële opening, met sprekers, en met Dorpsbelangen die de bijdrage aan de gewenste braintrainer zal bekendmaken. Op deze dag ook een reünie voor (oud)medewerkers en (oud)vrijwilligers en een gezellige avond. Op de dag van uitkomen van deze OEK is ’s middags de Zingende Broeder van de partij. “Daar ga ik denk ik wel naar toe, want ik hou van muziek,” vertelt mevrouw Meijer. Woensdag een Drentse maaltijd met aansluitend een Drentse bingo.

Donderdag komen er kindertjes op de koffie, ‘want we hebben gemerkt dat contact tussen jong en oud voor iedereen heel plezierig is,” zegt Ida. ’s Avonds is er een Bonte Avond, waarop de bewoners (“en ook  de bewoners van de Aelderhof en onze zorgafnemers worden uitgenodigd voor alle activiteiten,” vult Ida aan) vermaakt  zullen worden door acts van ‘eigen mensen’. De voorpret is er duidelijk al. Vrijdag is er een afsluitende High Tea.

Bij het bekijken van de intekenlijst viel op dat er geen bedragen op stonden. “Dank zij de inzet van medewerkers en vrijwilligers en met gelden uit ons potje, dat gevuld wordt door bijvoorbeeld onze markt en de Vrienden van De Korenhof, kan iedereen met gesloten portemonnee deelnemen,” valt nog te horen in het gesprek dat OEK mocht voeren met mevrouw Meijer, Jellie en Ida, bewoner, vrijwilliger en medewerker van een woonvoorziening, die al 25 jaar haar waarde heeft bewezen in onze gemeenschap.

Stichting Vrienden van De Korenhof

De stichting Vrienden van De Korenhof ontplooit jaarlijks allerlei activiteiten om extra financiële middelen te krijgen. Deze komen volledig ten goede aan de bewoners van De Korenhof. Met het geld worden zaken aangeschaft die niet binnen het normale budget te verwezenlijken zijn.

Hoe kunt u helpen? Door donateur te worden! U kunt dit doen door aanmelding via Stichting Vrienden van De Korenhof, Korenhof 1, 7854 NA Aalden. De jaarlijkse bijdrage van minimaal 10 euro kan contant voldaan worden bij het bestuur van Stichting Vrienden van De Korenhof (Jannette, Ida en Hilda), maar kan ook overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL20 RABO 0320 38 00 25 te name van Stichting Vrienden van De Korenhof. Meer informatie of donateur worden? Bel naar 0900 0591.

Oes Eig’n Kraantien d.d. 15 mei 2018.

 

 

 

 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Henk, Tineke en Fenrik Hegen emigreren naar Duitsland

- Regelgeving maakt eind aan 80 jaar boeren door familie Hegen aan Brugstraat  - Gezin start in Anderlingen met een schone lei een nieuw mel...

dinsdag, 21 mei 2019

Lees verder

De Gazelle is ontwaakt

“Kent u die uitdrukking?”, zou dominee Gremdaat vragen, “even een zetje nodig hebben.” Aan de dominee moesten we denken toen het ongeduld van onze redactiecoördinator over het uitblijven van de Gaz...

dinsdag, 21 mei 2019

Lees verder

Zaterdag ‘Lelijke eenden’ bij de Aeldermeul

Op zaterdag 25 mei a.s. komen er zo’n 30 lelijke eenden naar de Jantina Hellingmolen. Ze komen niet vliegen maar rijden. Het zijn namelijk de 2 CV’s van de 2CV Clu...

dinsdag, 21 mei 2019

Lees verder
Willekeurige foto