Artikel
Uitslag stemming dorpsbudget Zweeloo

Dorpsbelangen Sweel (DBS) heeft in 2019 een dorpsbudget aangevraagd en gekregen van de gemeente Coevorden. Op de oproep aan de inwoners van het dorp Zweeloo - om plannen ter verhoging van de leefbaarheid in ons dorp in te dienen - heeft DBS acht bruikbare initiatieven ontvangen.

Op zaterdag 30 maart en donderdag 4 april konden de dorpsgenoten boven de 12 jaar hun stem uitbrengen op maximaal drie van de acht initiatieven. In totaal hebben 151 Sweelers van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Deze opkomst was boven verwachting. Een teken dat het dorpsbudget leeft onder de bevolking en dat in ieder geval een aantal van de ideeën hen aansprak.

Tijdens de dorpsvergadering, die aansluitend op het stemmen van afgelopen donderdag werd gehouden, is een tel-commissie ingesteld. De commissieleden hebben de stembriefjes gesorteerd en geteld. De uitslag daarvan is dat op de eerste plaats, met 142 stemmen, de jeugdsoos in het Spilhonk uit de bus kwam, gevolgd door het Zuidenveld (91 stemmen), het zwembad (61 stemmen), waterpomp Dierenkampje (49) en de AED (30). Na toekenning bleef een restbedrag over van € 120 waar het initiatief van de gezamenlijke kerken nuttig gebruik van kan maken voor de aankleding van de tentdienst tijdens het Zuidenveld.

De gehonoreerde indieners, die allen op één na aanwezig waren, konden onder luid applaus hun cheque symbolisch in ontvangst nemen. Bij elkaar konden dus vijf projecten volledig, en één project grotendeels met het dorpsbudget gefinancierd worden. Dorpsbelangen Sweel is content over het verloop van de verkiezing en vindt het resultaat zeker een verrijking voor ons dorp.

Het was afgelopen week een drukte van belang op het stembureau van Dorpsbelangen Zweeloo. De meeste stemmen van het dorpsbudget gingen naar de jeugdsoos in het Spilhonk.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 9 april 2019

 

 

 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Paasbult vakkundig in de hens

De droogte dreigde nog even roet in het eten te gooien, maar de paasvuren in onze dorpen konden eerste en tweede Paasdag gewoon doorgang vinden. Een mooi gegeven, want deze aloude ...

woensdag, 24 april 2019

Lees verder

Pluk&Deel verkoopt gedroogde appelstukjes ....

.... op vrijmarkt in Zweeloo voor het zwembad. Onlangs werd bekend dat de L.E.E.F. fair die al 6 jaar in Zweeloo gehouden werd ten bate van het Zwembad Zweeloo dit jaa...

dinsdag, 23 april 2019

Lees verder

Paaseieren zoeken Zweeloo

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd organiseerde Dorpsbelangen Sweel op Paaszaterdag het traditionele Paaseieren zoeken met een extra cadeautje voor de vinder van het gouden ei. Paashaas Jansje zorgde voor een gro...

dinsdag, 23 april 2019

Lees verder
Willekeurige foto