Artikel
“Provinciaal beleid bedreigt unieke vogelstand”

Bewoners Zweeler dorpen slaan alarm over Geeserstroom: Bewoners van Wezup, Meppen, Aalden, Zweeloo en Benneveld hebben bij de provincie alarm geslagen over de situatie in het gebied van de Geeserstroom.

De bewoners werden gealarmeerd door de droogte van afgelopen zomer. Als gevolg daarvan viel de plas in de Mepper Hooilanden geheel droog. In het najaar foerageren hier tienduizenden trekvogels. Die moesten nu een ander gebied zoeken. Bij navraag kregen de bewoners te horen dat dit niet alleen het gevolg was van de droge zomer. Op last van Gedeputeerde Staten wordt het gebied sinds 2016 extra ontwaterd. Staatsbosbeheer en Waterschap zijn hier niet blij mee, maar moesten zich neerleggen bij het besluit van de Provincie. Dat besluit was genomen na klachten van ondernemers uit Gees omdat het gebied door incidentele wateroverlast voor toeristen moeilijker begaanbaar was en omdat een laaggelegen bungalowpark op enkele plekken drassig werd.
Bijzonder natuurgebied
Het gebied van de Geeserstroom, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met Waterschap Vechtstromen, wordt sinds 2005 stapsgewijs ontwikkeld tot een beeklandschap waar de natuur haar gang kan gaan. Er zijn in de loop van de jaren heel wat plannen voor het gebied gemaakt, maar steeds pakten deze anders uit dan bedoeld. Intussen is echter ondanks zwalkend beleid toch een bijzonder natuurgebied ontstaan met voor Nederland zeldzame kenmerken van een beekmoeras. In de natte delen van het gebied heeft zich een vogelpopulatie en vegetatie ontwikkeld die uniek is. Daar groeien schaarse planten als waterviolier, beekpunge, snavelzegge en broeden kwetsbare moerasvogels als roerdomp, porseleinhoen en waterral. Die vogels staan alle op de rode lijst van bedreigde soorten. Een inventarisatie liet al in 2015 zien, dat deze bijzondere vogelstand intussen maar liefst 15 procent uitmaakt van de in het hele land aanwezige broedparen van deze soorten. Daar kan Drenthe trots op zijn!

Klimaatdoelen
Helaas gaat het sinds het besluit van Gedeputeerde Staten uit 2016 echter steeds slechter met de flora en fauna in het gebied. Eigenaar en beheerder Staatsbosbeheer ziet zich gedwongen de Geeserstroom in dit gebied tweejaarlijks op te schonen. Het gevolg is ontwatering en verdroging door snellere afvoer. Verlaging  van het waterpeil leidt bovendien tot oxidatie van het veen en een toename van de uitstoot van CO2. Dit draagt niet bij aan het behalen van de door de landelijke overheid gestelde klimaatdoelen. Door de verdroging wordt de ontwikkeling van het beekmoeras in de kwetsbare delen van het gebied verstoord.

Vrienden van de Geeserstroom
Daarom hebben omwonende liefhebbers van het gebied een werkgroep in het leven geroepen, Vrienden van de Geeserstroom. Deze groep heeft afgelopen week de provincie in een zogeheten Zienswijze opgeroepen om het besluit van 2016 terug te draaien en te kiezen voor doorontwikkeling van het gebied tot elzenbroekbos (beekmoeras). Voor wat de knelpunten van incidentele wateroverlast in Gees betreft ligt er een goed plan van het Waterschap. De werkgroep dringt er bij het nieuwe bestuur van de provincie op aan, dit plan nu snel te omarmen en uit te laten voeren.

Nadere informatie en opvragen van de Zienswijze: Boudewijn Chorus

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.   Tel. 06-129 854 91

Foto: Natuurliefhebbers bestempelden de Mepper Hooilanden tot voor kort als ‘allermooiste plekje van Drenthe’. Ze gingen welhaast uit hun dak van het landschap en de prachtige wolkenluchten. Het natuurgebied was een eldorado voor vogels. Diezelfde natuurliefhebbers gaan nu uit hun dak vanwege het feit dat dit allermooiste plekje van Drenthe door herinrichting van de Geeserstroom is drooggelegd. (Archieffoto: Ina Brinks)

Oes Eig'n Kraantien d.d. 14 mei 2019

 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Gevonden:

In Aelderstraat, tussen Meppen en Aalden. Zwarte pet, merk NY van (jonge?) jon...

dinsdag, 26 mei 2020

Lees verder

Overlast op wandelroute Aalden Rondomme

Het laatste half jaar is er langs de wandelroute Aalden Rondomme sprake van overlast: routepaaltjes die verdwijnen of vernield worden! Daar kwam in de Coronatijd andere overlast bij, groepen jongeren maken gebruik van de pick...

dinsdag, 26 mei 2020

Lees verder

De Gazelle bezoekt de Broeklanden

“De koolmeesjes hebben het toch maar mooi getroffen”, kon de Gazelle niet nalaten te zeggen. “Ze hebben dit jaar de slaapplaatsen voor het uitkiezen en hun kostje is met al die...

dinsdag, 26 mei 2020

Lees verder
Willekeurige foto