Artikel
Aanleg fietspaden.....
..... Gelpenberg-Aelderholt en Schapendijk-Broekstukkenweg belangrijk voor veiligheid en recreatie. De gemeenteraad van Coevorden heeft er eind vorige maand bij de behandeling van de Kaderbrief op aangedrongen zo snel als mogelijk een aanvang te maken met de aanleg van de fietspaden Gelpenberg-Aelderholt en Schapendijk-Broekstukkenweg.

De fracties in de gemeenteraad willen vanuit oogpunt van verkeersveiligheid en recreatie prioriteit geven aan de aanleg van deze tracés. Nog dit jaar moet er duidelijkheid komen over de haalbaarheid. De financiële consequenties voor het realiseren van beide fietspaden moeten worden meegenomen in de programmabegroting 2021.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 21 juli 2020

 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Luisterend over de natuurbegraafplaats

Het geroffel van spechten in het bos, het gezoem van een hommelkoningin en de zang van de grote lijster. Nederlanders ontdekken de natuur steeds vaker als welkome afwisseling van het thu...

dinsdag, 2 maart 2021

Lees verder

Wereldgebedsdag 2021 Aalden/Zweeloo, op YouTube

Vele jaren geleden besloot een aantal vrouwen, lid van de Hervormde Zusterkring en de Gereformeerde Vrouwenvereniging, dat het mooi zou zijn om ook hier ter plaatse deel te gaan nemen aan...

dinsdag, 2 maart 2021

Lees verder

Meest bijzonder en markant bankje van Zweeloo.......

Waterschapsbank 'bij brug over stroompje' straalt robuustheid uit In onze Zweeler dorpen staan veel banken; gewone, eenvoudige banken waarop het even goed uitrusten is. Eén bank springt er echter uit; de Waterschapsb...

dinsdag, 2 maart 2021

Lees verder
Willekeurige foto