Artikel
Hoe staat het met de nieuwbouwprojecten in Aalden?

Hoe staat het met de nieuwbouwprojecten in Aalden? Ook in Drenthe gaan bestaande huizen nu als sneeuw voor de zon tegen recordprijzen van de hand. De prijsstijging is in onze contreien op dit moment zelfs het grootst van heel Nederland.

Starters op de woningmarkt zijn nu vrijwel kansloos. Hopelijk is dit bij de nieuwbouwprojecten in Aalden niet het geval.

Wat is de stand van zaken bij deze nieuwbouwprojecten?

Woningbouw locatie Auto Mekkes
Over de geplande 4 schuurwoningen en 6 appartementen op het terrein van Auto Mekkes heeft u afgelopen week alles al op Zweeloo Digitaal kunnen lezen. Hopelijk gaat de wens van Henk en Dini - om ook voor starters betaalbare woningen te bouwen – op korte termijn in vervulling!

Woningbouw naast Korenhof
Het plan van Epke Wiersma om aan de Aelderstraat 8 - tussen LiBo en Korenhof - zeven bungalows en twee vrijstaande huizen te bouwen, bevindt zich in een vergevorderd stadium, nu Wiersma en de bewoners van de Korenhof het eens zijn geworden om de ontsluitingsweg naast grand-café LiBo te situeren.

Wat wordt er gebouwd? “Er wordt een mooie, praktische, onderhoudsvrije en (zeer) duurzame, gasloze, (patio) bungalow gebouwd!  Waarbij er sprake is van behoorlijke maatvoeringen, waar we willen voldoen aan een levensloopbestendige indeling en waarbij er voldoende ruimte is voor hobby en of logeerruimte. Kleiner) kavels dat wel, maar ruime woningen. Dus met recht een plan welke het dorpscentrum van Aalden versterkt en verfraaid”, aldus Epke Wiersma.

Kan bruine dat trekken? Ofwel wat gaan ‘ze kosten’ ? “Nieuwbouw is niet goedkoop, nieuwbouw is duurder dan oudbouw..  maar schrikt u ‘straks’ niet van de prijzen, immers de woningen zijn super geïsoleerd, hebben geen aardgas meer nodig en hebben door het toepassen van zonnepanelen het jaarrond nauwelijks of geen energiekosten meer.. dat scheelt. Beschouw een nieuwbouw woning als deze als een goede investering.” In september hoopt de oud-inwoner van Zweeloo een brochure met prijzen te kunnen presenteren. Aannemer is Koenen uit Emmen. Er komt vast in september een infoavond, die ongetwijfeld druk bezocht zal worden, als corona dat mogelijk maakt… In 2021 moeten de woningen er staan!

Tiny House Park “De Molenesch
Tiny House Park “De Molenesch”, een plan van Anita Speelman en Lex van Keulen, bevindt zich in de procedurefase. Het plan voegt een prachtig element toe aan de bestaande woningvoorraad: synthese van bewoond en onbewoond bos, waarbij harmonie met de landelijke omgeving een grote rol speelt, en dat tegen lage prijzen. Belangstelling is er volop. Beide initiatiefnemers hebben in elk geval een aantal ambtenaren van de Gemeente enthousiast weten te maken. Als de Gemeente gaat instemmen, heeft ook de Provincie nog wat te zeggen. Het blijft voorlopig spannend!

Aelder Hooghe
Een heel ander prijsniveau hebben de woningen aan de Aelder Hooghe, waar nu een tweede huis wordt gebouwd. Op enkele andere kavels zijn opties genomen, maar verder valt er nu weinig over te melden. Naar ik hoop krijgen bewoners van onze dorpen voorrang bij de toewijzing van de te bouwen woningen!

Huurmarkt
Op de huurmarkt is het een en ander veranderd. De acht Drentse corporaties werken samen in Thuiskompas.nl. Een potentiële huurder registreert zich er kosteloos en kan dan het totale woningaanbod van de corporaties in onze provincie bekijken en er op reageren. Bij acceptatie van een woning dient wel een bedrag betaald te worden. Door deze nieuwe opzet is niet te achterhalen hoeveel mensen uit onze dorpen zich hebben geregistreerd.

Voor alle duidelijkheid: Woonservice heeft hier geen bouwplannen, maar zet volop in op onderhoud en levensloopbestendig maken van hun woningvoorraad.

~ Hans Terbach ~

Op de locatie aan de Aelderstraat – tussen De Korenhof en grandcafé LiBo verrijzen - volgend jaar zeven bungalows en twee vrijstaande huizen

Aan de Aelder Hooghe wordt nu een tweede huis gebouwd

Oes Eig'n Kraantien d.d. 4 augustus 2020

 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Miranda Renting deed donderdag ...

... als stil protest het licht in haar kapsalon en schoonheidssalon aan: "Het gaat echt slecht nu .... en gelukkig kunnen we 2 maart weer volop aan het werk&qu...

dinsdag, 23 februari 2021

Lees verder

Zweeler over Ver : Menno en Albertje Heeling

Menno (59) en Albertje (63) Heeling helemaal gesetteld op Grieks eiland. “Onze droom is uitgekomen, maar wel met vallen en opstaan”. Menno en Albertje Heeling verruilden in 2005 hun drukke lev...

dinsdag, 23 februari 2021

Lees verder

De lente komt er aan……!

De vogels zingen in het ochtendgloren al het hoogste lied, en in de tuinen zijn alle tekenen van een ontluikende lente aanwezig. Afgelopen dagen liep de temperatuur in de Zweeler dorpen regel...

dinsdag, 23 februari 2021

Lees verder
Willekeurige foto