Artikel
Saneringen, speciale bouwrichtlijnen én ..
.... snel stijgende bouwkosten maken woningproject Mekkes duurder. Inwoners van de voormalige gemeente Zweeloo moeten zoveel mogelijk voorrang krijgen bij het woningbouwproject Mekkes. Dat zegt directeur Martein Speller van bouwbedrijf Bekman uit Erica. Op het terrein aan de Aelderstraat 65 komen zes appartementen (die levensloopbestendig zijn) en vier schuurwoningen (waarbij aan starters wordt gedacht.) Nog voor de zomer start Bekman met de bouw. In het voorjaar gaat de verkoop van start. 

Kostbare operatie
De bouw van de tien woningen op het terrein van het voormalig autobedrijf Mekkes pakt overigens duurder uit. Volgens Speller komt dat door de saneringen, bouwrichtlijnen - die van toepassing zijn op het terrein - én de snel stijgende bouwkosten. "De sloop en het bouwrijp maken is een kostbare operatie. Vooraf is het ook lastig in te schatten wat zo’n karwei exact gaat kosten. Ook restricties die de overheid heeft opgelegd maken dit bouwplan duurder dan vooraf gecalculeerd." 

Bijdrage herstructureringsfonds 
Martein Speller heeft bij de gemeente Coevorden een verzoek ingediend voor een bijdrage uit het zogenoemde herstructureringsfonds. “Het is immers ook in het belang van de Zweeler dorpen dat het plan voor redelijke prijzen gerealiseerd kan worden. Daarom wil ik in overleg met de gemeente er zorg voor dragen dat inwoners van de  dorpen maximaal de kans wordt gegeven om een woning te kopen”, zegt Speller. Hij vervolgt: “Linksom of rechtsom worden de woningen heus wel gebouwd, maar het gaat ons erom dat ze betaalbaar blijven voor de eigen inwoners.”
Project Mekkes schoolvoorbeeld van 'mooie dorpsinbreiding'
Ook voor de gemeente Coevorden is dat een belangrijk aspect, want in deze regio zijn nog amper nieuwbouwmogelijkheden. De lokale politiek dringt al een aantal jaren aan op een spoedige aanpak om ‘wegtrekken’ te voorkomen en wil mogelijkheden voor inbreiding creëren. “Het project Mekkes is volgens Speller een schoolvoorbeeld. ‘Een prachtige locatie met heel veel potentie. Alleen spelen de oplopende kosten ons behoorlijk parten. Met een bijdrage uit het herstructureringsfonds kunnen we proberen de kosten naar beneden te halen, zodat het betaalbaar blijft." Speller verwacht dat alleen al de sanering van het terrein ettelijke duizenden euro’s per woning zal gaan kosten. 

Vanavond (dinsdag) zal het verzoek van bouwbedrijf Bekman tijdens de vergadering van de raadscommissie in behandeling worden genomen. Speller hoopt dat de gemeente wil participeren in de saneringskosten.   
Verschillende procedures, zoals de bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning, zijn samengevoegd en gaan volgende week ter goedkeuring naar de gemeente. De raad van Coevorden geeft daar binnenkort een klap op.

De nieuwe schuurwoningen in Aalden kunnen het best worden omschreven als ‘huizen met een landelijke uitstraling, die goed passen in de omgeving’

Oes Eig'n Kraantien d.d. 24 november 2020


 

 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Werkgroep Weidevogelnestbescherming boekt veelbelovende resultaten

De zeventien vrijwilligers van de werkgroep weidevogelnestbescherming hebben in het afgelopen broedseizoen in samenwerking met 70 agrariërs meer dan 200 legsels bes...

dinsdag, 26 januari 2021

Lees verder

Zoeken naar Happy Stones: blije keien voor positief gevoel

Claudia Muller: “Er zijn in onze dorpen genoeg mooie plekjes om je verrassing neer te leggen”. Je kunt ze maar zo tegenkomen als je buiten aan het wandelen bent. Vrolijk bes...

dinsdag, 26 januari 2021

Lees verder

Stem mee over besteding Dorpsbudget Aalden 2020/2021

Elf individuele burgers en organisaties hebben een aanvraag ingediend. Het totaal aangevraagde bedrag is wederom veel hoger dan het beschikbare. Toch willen we het liefst zoveel mogelijk aanvragen geheel of ged...

dinsdag, 19 januari 2021

Lees verder
Willekeurige foto