Artikel
Grootscheepse renovatie in kerk Aalden

Na de bouw van de kerk in Aalden, in 1954, hebben gedurende de jaren tot nu toe diverse verbeteringen, moderniseringen en uitbreidingen plaatsgevonden. Een ingrijpende verandering was de vergroting van ‘het jeugdgebouw’ tot de huidige Drieklank.

Momenteel vind er een grootscheepse renovatie van met name de kerkzaal plaats. Eveneens worden de toiletten aan de eisen van deze tijd aangepast en komt er een nieuwe keuken.

Nieuwe inrichting
Veel tijd werd gestoken door de herinrichtingscommissie in voorbesprekingen, plannen, voorlichtingsavonden met de gemeenteleden, contacten met architect, styliste, lichtdeskundige en financiën. Het uitzoeken van materialen voor de nieuwe inrichting, van vloerbedekkingen tot toiletten tot keuken tot plafondplaten tot gordijnen tot noem maar op was ook een zaak van de herinrichtingscommissie.

Volledig onder eigen regie
Een goede planning van de inzet van professionals en vrijwilligers zorgt voor continuïteit in de werkzaamheden. De gehele renovatie wordt volledig in eigen regie gedaan. Eind september is gestart met de uitvoering. In de kerkzaal werden als eerste de banken verwijderd. Ook het orgel werd ontmanteld. Vieringen worden nu, zonder bezoekers, uitgezonden vanuit de Drieklank.

Historie van 60 jaar installatietechniek
Professionals doen hun werk, bijvoorbeeld door het hoge plafond te schilderen.
Veel van de installatiewerkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Dat gaat dan om de nieuwe verlichting in de hal, alle bekabeling onder de vloer, aanpassen van de riolering en toilettengroep, de internetvoorzieningen etc. Zoals op de site (www.gerefkerkzweeloo.nl) beeldend te lezen is: “Onder de vloer, waar een historie van 60 jaar installatietechniek is terug te vinden, zijn de nieuwe kabels gelegd voor de verbinding tussen orgel en speeltafel, en ook alle bekabeling voor de geluidsinstallatie en kerkomroep.”

Professionele ondersteuning
Aanvullende professionele ondersteuning is/wordt ingezet voor bijvoorbeeld de installatie van een nieuwe groepenkast, de aanleg van professionele verlichting in de kerkzaal en de aansluiting van de nieuwe bekabeling voor het orgel. Het timmer- en schilderwerk is ook een klus voor de vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld het schilderen van hout- en betonwerk en de vergroting van het podium.

Heel veel (voor)werk wordt dus gedaan door vrijwilligers. “Zonder die inzet is een dergelijke grootscheepse renovatie niet haalbaar,” is de vaste overtuiging van de herinrichtingscommissie.

Vrijwilligers die gevraagd zijn naar hun ‘eerste gedachte’ die hen te binnen schiet als ze met hun werkzaamheden bezig zijn, noemen “de toegankelijkheid, het open zijn, als je straks via de glaswand vanuit de hal de kerkzaal in kunt kijken.” Ook het woord ‘gezelligheid’ wordt geuit. Want het is inderdaad samenbindend en gezellig om gezamenlijk deze enorme klus te klaren. Niet in de laatste plaats door de ‘schaft’ met de koffie-plus die elke dag weer klaarstaat.

Flinke slag om de arm
Gevraagd naar een eindtermijn wordt een flinke slag om de arm gehouden. “We liggen behoorlijk op schema, maar je weet, tijdens verbouwingen kan zich makkelijk iets onvoorziens voordoen. We houden iedereen op de hoogte via Nieuwsbrieven, het kerkblad De Zandloper en natuurlijk via de website, waar regelmatig een update mét foto’s geplaatst wordt. En wie wil komen kijken is van harte welkom.”

Oes Eig'n Kraantien d.d. 1 december 2020


 

 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Werkgroep Weidevogelnestbescherming boekt veelbelovende resultaten

De zeventien vrijwilligers van de werkgroep weidevogelnestbescherming hebben in het afgelopen broedseizoen in samenwerking met 70 agrariërs meer dan 200 legsels bes...

dinsdag, 26 januari 2021

Lees verder

Zoeken naar Happy Stones: blije keien voor positief gevoel

Claudia Muller: “Er zijn in onze dorpen genoeg mooie plekjes om je verrassing neer te leggen”. Je kunt ze maar zo tegenkomen als je buiten aan het wandelen bent. Vrolijk bes...

dinsdag, 26 januari 2021

Lees verder

Stem mee over besteding Dorpsbudget Aalden 2020/2021

Elf individuele burgers en organisaties hebben een aanvraag ingediend. Het totaal aangevraagde bedrag is wederom veel hoger dan het beschikbare. Toch willen we het liefst zoveel mogelijk aanvragen geheel of ged...

dinsdag, 19 januari 2021

Lees verder
Willekeurige foto