Artikel
Contract AZC en Landal verlengd

Het COA heeft de samenwerking met Landal met een half jaar verlengd. Dit betekent dat maximaal 30 vergunninghouders, voornamelijk gezinnen, gedurende die tijd blijven gehuisvest in 5 vakantiewoningen op vakantiepark Aelderholt in Aalden.

Deze vergunninghouders zijn in afwachting van een reguliere woning. Door COVID19 is er op dit moment in Nederland extra urgentie voor de opvang van vluchtelingen. Als er bij één van de AZC’s besmettingen zijn, geldt er een instroomstop. Daardoor blijft de landelijke bezettingsdruk op de bestaande locaties, hoog. Ook kunnen te weinig vergunninghouders op tijd verhuizen van een azc naar een reguliere woning ergens in Nederland. Nieuwe reguliere opvanglocaties zijn op korte termijn niet voorhanden en opvang in hallen is voorlopig ook niet mogelijk in verband met de volksgezondheid.

COA zoekt naar kleinschalige opvangmogelijkheden
Het COA ging daarom op zoek naar alternatieve, kleinschalige opvangmogelijkheden, buiten de reeds bestaande reguliere opvanglocaties. Doordat het COA de vakantiehuisjes bij Landal huurt, kunnen vluchtelingen daar tijdelijk wonen. Het gaat om gezinnen die al beschikken over een verblijfsvergunning. Deze groep wacht (vaak al langer) op het beschikbaar komen van een woning, waarna verhuizing volgt. Door een aantal vergunninghouders van AZC Zweeloo te verhuizen naar het vakantiepark naast het azc maken we een bed vrij op het azc voor asielzoekers die ook opvang nodig hebben.

Maatschappelijke bijdrage 
Marc Meijer: “Landal heeft al jaren een goede samenwerking met het COA. Wij zijn dan ook blij een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. De gezinnen die worden geplaatst zijn over het algemeen heel blij en dankbaar dat ze bij ons kunnen worden gehuisvest.”

Ondanks dat het een aangelegenheid tussen COA en Landal is, heeft het COA een formeel verzoek ingediend bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur heeft onlangs formeel ingestemd. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de betrokkenen op tijd en netjes worden geïnformeerd. Grietje Lok: “Ik heb contact gezocht met de voorzitter van Dorpsbelangen Aalden om hem over bovenstaande te informeren. Dat werd zeer op prijs gesteld.”   

Grietje Lok, manager AZC Zweeloo

Marc Meijer, general manager Landal Aelderholt

Oes Eig'n Kraantien d.d. 15 december 2020

 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Luisterend over de natuurbegraafplaats

Het geroffel van spechten in het bos, het gezoem van een hommelkoningin en de zang van de grote lijster. Nederlanders ontdekken de natuur steeds vaker als welkome afwisseling van het thu...

dinsdag, 2 maart 2021

Lees verder

Wereldgebedsdag 2021 Aalden/Zweeloo, op YouTube

Vele jaren geleden besloot een aantal vrouwen, lid van de Hervormde Zusterkring en de Gereformeerde Vrouwenvereniging, dat het mooi zou zijn om ook hier ter plaatse deel te gaan nemen aan...

dinsdag, 2 maart 2021

Lees verder

Meest bijzonder en markant bankje van Zweeloo.......

Waterschapsbank 'bij brug over stroompje' straalt robuustheid uit In onze Zweeler dorpen staan veel banken; gewone, eenvoudige banken waarop het even goed uitrusten is. Eén bank springt er echter uit; de Waterschapsb...

dinsdag, 2 maart 2021

Lees verder
Willekeurige foto