Artikel
Lucas Masselink (1928 - 2021): De laatste dorpssmid

Een markante ambachtsman, dat was de afgelopen zondag op 92-jarige leeftijd overleden Lucas Masselink. Hij was de vaandeldrager van een rijke traditie die vroeger zo gewoon was in Drenthe. Lucas vertegenwoordigde de derde generatie in de authentieke smederij aan De Wheem in Zweeloo; een smederij die zo in een museum geplaatst zou kunnen worden.

Lucas was ruim zeventig jaar lang actief als smid. Hij was één van de weinige smeden die het aloude ambacht nog in al zijn facetten beheerste. Op jonge leeftijd leerde hij het vak van zijn vader Berend. Vermaard als 'Rijksonderwijzer Praktisch Hoefbeslag', getuige het bord dat nog steeds prominent aan het voorportaal van de smederij aan De Wheem hangt. Smederij Masselink heeft in deze regio bij de praktische opleiding van hoefsmeden een voorname rol gespeeld. Paarden beslaan deed Masselink nauwelijks meer, sloten en scharnieren smeden des te meer.

Op 29 april 2016 beleefde Lucas onder grote publieke belangstelling zijn laatste 'gewone' werkdag. Hij was overrompeld door deze aubade, maar genoot met volle teugen van het eerbetoon. Die datum was overigens niet zomaar gekozen. Precies 120 jaar geleden begon de grootvader van Masselink de smederij in Zweeloo. . 

Ondanks het feit dat Lucas aankondigde om het wat rustiger aan te zullen doen, kwam er nog altijd rook uit de schoorsteen van de smederij. Hij was niet de man van thuiszitten. Het was uniek dat Lucas tot afgelopen jaar zich vrijwel iedere dag in zijn werkkleding hees en het vuur in de smederij nog regelmatig opstookte.

De cover van het in 2009 rijk gedocumenteerd boekwerk De Laatste Smid – geschreven door Jan Warmolts - is typerend. In de deuropening van de smederij zien we meestersmid Lucas Masselink in zijn vertrouwde overall. In dit boek wordt een prachtig stukje historie aan de vergetelheid onttrokken, met een mooie ereplek voor Lucas.

Met Lucas neemt Zweeloo afscheid van een veel geprezen dorpssmid. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan het behoud van het cultuur/historisch en historisch erfgoed.  

Voor al zijn verdiensten werd Lucas in 2010 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Het gedicht De Olde Smid, geschreven door Berend Masselink, geeft een treffend beeld van de aloude dorpssmid:

De olde smid

Ik heb de olde smid gekend

Hi'j stond er zwiegend an 't vuur

'n standbeeld van een kerel

met zien haand tegen de muur

luusterend naar de verhalen

van de boeren in het rond

van't weer dat nooit te best is

van 't warken in de grond

ik stond erbij as kleine jongen

zwiegend naar datzefde vuur

luusterend naar de verhalen

met mien haand tegen de muur

BM

Oes Eig'n Kraantien d.d. 12 januari 2021

 


 

 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Werkgroep Weidevogelnestbescherming boekt veelbelovende resultaten

De zeventien vrijwilligers van de werkgroep weidevogelnestbescherming hebben in het afgelopen broedseizoen in samenwerking met 70 agrariërs meer dan 200 legsels bes...

dinsdag, 26 januari 2021

Lees verder

Zoeken naar Happy Stones: blije keien voor positief gevoel

Claudia Muller: “Er zijn in onze dorpen genoeg mooie plekjes om je verrassing neer te leggen”. Je kunt ze maar zo tegenkomen als je buiten aan het wandelen bent. Vrolijk bes...

dinsdag, 26 januari 2021

Lees verder

Stem mee over besteding Dorpsbudget Aalden 2020/2021

Elf individuele burgers en organisaties hebben een aanvraag ingediend. Het totaal aangevraagde bedrag is wederom veel hoger dan het beschikbare. Toch willen we het liefst zoveel mogelijk aanvragen geheel of ged...

dinsdag, 19 januari 2021

Lees verder
Willekeurige foto