Artikel
Matine Kamps : “Ik hou iedere dag mijn hart vast”
“Na dertig jaar gekonkel nog steeds geen fiets- wandelpad richting Broekstukkenweg......…”. Matine Kamps heeft er een uitgesproken mening over: “Na dertig jaar gekonkel ligt er nog steeds geen veilige fietsverbinding naar de Broekstukkenweg in Zweeloo!"
De moeder van zes basisschoolleerlingen houdt iedere dag haar hart vast. De kinderen rijden over een 60-kilometerweg, maar bij tijd en wijle is het een racebaan. Veel fietsers mijden de weg dan ook bewust en kiezen voor het traject door de Staasbossen. Voor onze kinderen is er echter geen andere optie. Ze gaan naar de school in Aalden en het voetbal in Zweeloo." Niet voor niets pleit Matine dan ook voor een snelle aanpak. Dat doet de inwoonster van Zweeloo inmiddels al vele jaren en schoonmoeder Ria Kamps begon er al dertig jaar geleden over.
Klemmend beroep
“Een moeizame, lange procedure. Je moet echt engelengeduld hebben”, verzucht Matine, die het onbegrijpelijk noemt dat er niet wordt ingegrepen. Het blijft vooralsnog bij haalbaarheidsonderzoeken en bij discussies in de gemeenteraad. Het is nu tijd dat er echt besluiten worden genomen." Afgelopen dinsdag maakte ze tijdens de commissievergadering gebruik van het inspreekrecht. Matine deed daarin opnieuw een klemmend beroep op de raadsfracties om haast te maken met het voor fietsers verkeersveiliger maken van de Schapendijk.
Zevende variant Bosweg - Broekstukkenweg veelbelovend
Het college presenteerde vorige maand een zestal varianten voor een fietspad en verbeteringen van de verkeersveiligheid langs de Schapendijk. Ondertussen wordt er nog  gewerkt aan zevende variant : een recreatief fietspad tussen Bosweg (parallelweg N381) en Broekstukkenweg. De wethouder heeft een onderzoek toegezegd om die zevende variant nader uit te werken”, zegt Matine, terwijl de automobilisten over de Schapendijk voorbijrazen.
Serieus alternatief
Dat nieuw onderzoek zal nogmaals tijd gaan vergen, maar die variant 7 noemt Matine veelbelovend. “Dit plan – een half verhard fietspad tussen Bosweg en Broekstukkenweg en dat is aangedragen door PvdA’er Gilbert Mulder - is voor ons een serieus alternatief. Mits echter wel binnen een termijn van een jaar uitvoerbaar."
Andere optie: 800 meter tellende fiets- wandelpad
Als mocht blijken dat de aanleg beduidend langer op zich laat wachten, dan pleit Matine voor de realisatie van het deels onverhard 800 meter tellende fiets- wandelpad, zoals in 2018 door Dorpsbelangen Sweel is gepresenteerd. En afgelopen week tijdens de commissievergadering ook door de fractie BBC2014 naar voren is geschoven als meest voor de hand liggend alternatief.” Matine zegt daarover: :"Dit pad van de rotonde N381 naar de Schapendijk kan op betrekkelijk korte termijn – tegen lage kosten - worden aangelegd, waarmee voor de fietsers en de schoolgaande kinderen een veilige situatie kan worden gerealiseerd. Ook al is het maar een tussenoplossing, in afwachting van een nieuw volwaardig fietspad.. Er moet na dertig jaar nu echt iets gebeuren!”
Annemarie (12), Marjolijn (11), Bart-Jan (9), Carolien (7) en Marije (5) moeten dagelijks op de fiets over het gevaarlijke traject van de Schapendijk. Dat geldt over een paar jaartjes ook voor jongste telg Jasper (3).
Oes Eig'n Kraantien d.d. 7 april 2021
 

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Weidevogelnestbescherming Oosterhesselen

Het weidevogelseizoen 2021 is weer begonnen. Op vrijdagmiddag 19 maart werd in Zwinderen het eerste kievitslegsel gev...

dinsdag, 20 april 2021

Lees verder

Epke en Tineke Wiersma hebben geen spijt én heimwee:

“Aan de Oude Meerdijk in Emmen deed zich een mooie kans voor om ‘nog een keer’ te bouwen naar onze smaak en wensen”. Epke en Tineke Wiersma denken zeker terug aan...

dinsdag, 20 april 2021

Lees verder

Week van Tweedehands Textiel:

imago tweedehands kleding steeds minder stoffig. Kleding weer emotionele waarde geven, mensen bewust maken van het belang van hergebruik en de wegwerpcultuur een halt toe roe...

dinsdag, 20 april 2021

Lees verder
Willekeurige foto