Artikel
Hoop op snelle “doorstart” De Spil

Is er nog toekomst voor dorpshuis De Spil? Dat is en blijf na de informatiebijeenkomst van vorige week in de komende maanden de grote vraag voor de huidige gebruikers van De Spil.

De reacties van de ruim 40 bezoekers waren weliswaar hoopgevend, maar duidelijk is dat het inmiddels één voor twaalf is. De feiten liegen immers niet: het huidig bestuur stopt er mee en geeft zichzelf tot 1 januari 2012 de tijd om nieuwe en enthousiaste opvolgers te vinden. Mocht dat niet lukken, dan is het over en sluiten voor De Spil.

Het waarom van deze ingrijpende stap werd door voorzitter Bob Duste afgelopen woensdag nader toegelicht. “De huidige bestuursleden zitten er al lang of hebben niet dé betrokkenheid en/of drive om de neerwaartse spiraal van de afgelopen jaren om te buigen. Wij zijn en waren meer een bestuur van het instandhouden van de gebouwen dan een activiteitenbestuur. En dat laatste is voor de toekomst wel nodig. Want ga maar na: de gemeente Coevorden voelt zich niet meer verantwoordelijk voor de gebouwen, de Stichting Welzijn 2000 wil af van de huidige, in haar ogen, dure huurovereenkomst en de huurinkomsten worden ieder jaar lager. Er moet daarom een nieuw bestuur komen, die nieuwe initiatieven durft te nemen. Wellicht met commerciële activiteiten en zeker met vrijwilligers. Dat laatste is in onze ogen sowieso onontbeerlijk. Zonder vrijwilligers, die bv. bardiensten willen draaien, is het een onbegonnen en verloren zaak”, benadrukt Bob Duste.

“Zoals het nu lijkt kan een nieuw bestuur gelukkig wel schuldenvrij en zelfs met een kleine “bruidsschat” aan de nieuwe opdracht beginnen. We hebben hierover al afspraken gemaakt met de gemeente Coevorden en de Stichting Welzijn 2000, het moet alleen nog formeel worden afgerond.”

Zoals gezegd waren de eerste reacties van de merendeels gebruikers positief. Spontaan werd afgesproken dat in de eerstvolgende bijeenkomst, en die is al op 6 oktober om 20.00 uur in De Spil, vertegenwoordigers van alle huidige gebruikers aanwezig zullen zijn om de kansen en mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken. Wellicht komt het dan tot een werkgroep, die het verdere proces naar een nieuw bestuur en een sluitende exploitatie zal uitwerken. De Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) zal hierbij voor de nodige begeleiding en advisering zorgen. Hoopgevend dus of zoals één van de bezoekers het treffend verwoorde: “we laten ons toch niet ons dorpshuis afpakken.”

Mocht het allemaal toch niet lukken, dan gaan de gebouwen terug naar de Hervormde Kerk. Indertijd, in 1960, heeft de kerk de gebouwen voor een symbolisch bedrag geschonken aan de toenmalige Stichting SKW. In de schenkingsakte is destijds een passage opgenomen dat in voorkomende situaties de kerk de gebouwen voor een bedrag van 1750 guldens kan terugnemen. Kerkrentmeester Epke Wiersma liet afgelopen woensdag weten niet te zitten wachten op de gebouwen. Het onderwerp staat deze week op de agenda van de kerkenraad.

 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Kunst & cultuurnieuws

Buitenschilderdag in Oud-Aalden

 ‘Plein Air’ schilderen op en rond de Brink.  Op zaterdag 12 september vindt de jaarlijkse buitenschilderdag van Tourist Info Aalden/Zweeloo plaats i.s.m. Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo. Iedereen die schildert kan deelnemenen is ...

vrijdag, 31 juli 2020

Lees verder

Deze zomer extra stadswandelingen in Coevorden

  Inmiddels zijn alle vier TIP kantoren in Magisch Drenthe (gemeente Coevorden)  weer geopend en zijn de stadswandeling elke woensdag in Coevorden ook weer opgepakt. Tijdens de openingstijden van TIP Coevorden ble...

dinsdag, 21 juli 2020

Lees verder

Jantina Hellingmolen blijft dit jaar voor publiek gesloten

Het bestuur van molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul heeft besloten om de molen dit jaar gesloten te houden voor bezoekers. De strikte regels die de rijksoverheid stelt ten aanzien van het...

dinsdag, 21 juli 2020

Lees verder
Willekeurige foto