Gemeentelijk Nieuws
Bedrijven gevraagd tbv deelname aan Burgernet

Gemeente Coevorden roept ook bedrijven op voor deelname aan Burgernet

De gemeente Coevorden heeft zich onlangs aangesloten bij Burgernet, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de politie en de inwoners van de gemeente. De gemeente roept nu ook ondernemers op om actief deel te nemen aan Burgernet. Dit past uitstekend bij het Keurmerk Veilig Ondernemen dat voor de bedrijventerreinen in Coevorden geldt.

 
College gemeente Coevorden stemt in met notitie buitensportaccommodaties

Buitenzwembaden

Het college wil ervoor zorgen dat er de komende tien jaar voldoende en kwalitatief goede buitensportaccommodaties zijn die voldoen aan de behoeften van sporters. Dat staat in de notitie Buitensportaccommodaties, waar het college mee heeft ingestemd. Er zijn verschillende trends waarmee de gemeente rekening houdt, zoals bevolkingskrimp, afname van leden bij sportverenigingen (sporters geven steeds vaker de voorkeur aan individuele sporten) en de opkomst van kunstgras.

 

 
Begroting gemeente Coevorden:

huishoudboekje onder druk, beleidsmatig op koers

De begroting van 2012 van de gemeente Coevorden is sluitend. De begroting 2012 en de meerjarenraming geven echter een gemêleerd beeld. De financiële onzekerheden op het gebied van zorg, werk, grondexploitaties en de gevolgen van de decentralisaties vanuit het rijk, beïnvloeden de komende jaren het financiële beeld negatief. De precieze consequenties zijn op dit moment niet in te schatten. De uitvoering van het collegeprogramma ‘Behoedzaam doorwerken’ ligt op koers.

Sluitende begroting
Wethouder Ruud Wilting van financiën: “De economische crisis zet het financiële huishoudboekje van de gemeente Coevorden sterk onder druk. Maar desondanks zijn we er als college van burgemeester en wethouders in geslaagd een sluitende begroting te maken en tegelijkertijd ons programma overeind te houden. Om financieel gezond te blijven, zetten we stevig in op bezuinigingen. Of dat genoeg is, weten we pas wanneer op een aantal domeinen meer duidelijkheid ontstaat.”

 
bladinzameling binnen de gemeente Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bladinzameling binnen de gemeente Coevorden op een andere manier te gaan uitvoeren. In voorgaande jaren werden op verschillende plaatsen in de gemeente bladverzamelpunten, of bladbakken, geplaatst. Er is gebleken dat in deze bakken ook ander afval terechtkomt, zoals tuinafval, plastic zakken en dergelijke. Daarnaast wordt er op sommige plekken ook blad verzameld dat goed kan blijven liggen, omdat het goed is voor de natuur. De hoeveelheid blad die afgevoerd moet worden neemt steeds verder toe. Het college van b en w heeft daarom besloten om de bladverzamelpunten niet !anger te plaatsen, maar in plaats daarvan de actie `bladslag' te gaan uitvoeren.

 

 
Gemeente Coevorden gaat verkoopactie groenpercelen afronden

Dit najaar krijgen ruim 725 inwoners van de gemeente Coevorden opnieuw de kans om tegen een gunstige prijs een stukje groen dat aan hun perceel grenst, te kopen van de gemeente. De gemeente gaat de ‘verkoopactie openbaar groen’, die sinds 10 jaar loopt, afronden. In deze laatste ronde worden bewoners aangeschreven die tijdens deze actie al eens een aanbieding hebben ontvangen, maar waar geen verkoop heeft plaatsgevonden. Zij krijgen nu de laatste kans om volgens de ‘verkoopactie openbaar groen’ een aangrenzend stukje groen voor de actieprijs van 13,61 per vierkante meter te kopen. Daarna geldt de prijs van 50,- per vierkante meter. Bij deze laatste ronde wordt het ‘criterium van aangrenzende verkoop’ losgelaten: ook wanneer buren niet kopen, kan een bewoner nu toch de groenstrook kopen.

 
<< Start < Vorige 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Volgende > Einde >>

Pagina 49 van 55

Zoeken in de site

Willekeurige foto