.

.

 

.

Brug Wezuperbrug wordt nog dit jaar vervangen

Nog langer uitstel is niet verantwoord. Aanzienlijke verroesting en loslatend beton noopt tot snel ingrijpen.

De roestvorming van de brug in Wezuperbrug is dermate ernstig dat deze nu met spoed wordt vervangen. Een nieuwe verbinding stond voor eind volgend jaar in de planning, maar een recentelijke inspectie heeft uitgewezen dat langer uitstel in feite onverantwoord is.
De brug over het Oranjekanaal is ernstig aan het verroesten er is sprake van loslatend beton. De voorbereidingen voor de vervanging van de brug zijn inmiddels in gang gezet: nog dit jaar moet het project worden uitgevoerd.

Verzwakt
Volgens een eind mei uitgevoerde inspectie blijkt dat de technische staat van de brug dusdanig is verzwakt dat snel ingrijpen noodzakelijk is. Bij een jaar uitstel zou de gemeente Coevorden aanvullende acties in gang moeten zetten, waaronder een viermaandelijkse periodieke intensieve controle en zou er ook een gewichtsbeperking voor zwaar verkeer moeten worden ingesteld.

Al in 2020 was haast geboden
Overigens werden in de gemeenteraad al sinds 2020 vragen gesteld over de realisatie van de nieuwe brug. Toen al werd benadrukt dat er haast geboden was en werden er zorgen geuit over de verkeersveiligheid. Vooral met het oog op de technische staat van de brug, want wie kon er garanderen dat de oude betonnen brug nog bestand zou zijn tegen het moderne verkeer met  zware vrachtwagens?

Veilige berijdbaarheid
Het bestuur van belangenvereniging Ons Belang is dan ook blij en opgelucht dat er na ruim drie jaar eindelijk duidelijkheid is, maar zet wel vraagtekens bij de wijze waarop het bestuur bij de verwezenlijking van de plannen is betrokken. “Dit krijgt niet de schoonheidsprijs, maar uiteindelijk gaat het om de veilige berijdbaarheid van de brug en het algemeen belang. Deze brug is onmisbaar voor ons dorp, agrarisch gerelateerd vervoer en het toerisme.”

Kanttekeningen
Kanttekeningen zijn er volgens het bestuur voldoende. "Zo wordt er nu de indruk gewekt dat naast de huidige hogere marktprijzen ook door de aanvullende wensen vanuit Ons Belang het huidige investeringskrediet (355.600 euro) niet meer toereikend zou zijn. Dat is echt onzin”, spreekt het bestuur klare taal.
Volgens een geactualiseerde raming van de kosten bedraagt het benodigde krediet thans 570.000. Dat betekent dat een aanvullend krediet van bijna 215.000 euro nodig is.  “Door diverse berichtgeving zou wellicht ten onrechte de indruk kunnen ontstaan dat "Ons Belang Wezuperbrug" enige invloed heeft gehad op de voortgang van het project rond de reconstructie van de brug. Helaas is dat proces toch heel anders verlopen.”

Vier ontwerpen verdwenen in de prullenbak
Vier mogelijke ontwerpen werden door de Welstandscommissie afgewezen en verdwenen in de prullenbak.” Natuurlijk werden wij als belangenvereniging weliswaar mondjesmaat op de hoogte gehouden van de voortgang. Toch moest het initiatief voortdurend van onze zijde komen en probeerden we onze wensen op de uitvoering ook in te brengen, maar we hebben toch echt een ander gevoel bij verbindend besturen. In ieder geval ontbrak er een duidelijke regierol.” 

Deugdelijke uitvoering
Ons Belang dringt bij de uitvoering aan op de toepassing van een hoogwaardige roest vrij stalen (RVS-316) leuningwerk-konstruktie, zodat er op termijn geen roestvorming kan plaatsvinden. "Naast de verticale elementen van de leuning zal ook een horizontale leuning worden aangebracht aan beide zijden van de brug."

 Het ontwerp van de nieuwe brug in Wezuperbrug. (Foto: gemeente Coevorden)

Naast de verticale elementen van de leuning zal ook een horizontale leuning worden aangebracht aan beide zijden van de brug, bevestigd volgens de aangegeven details. Deze horizontale leuning is helaas niet zichtbaar op de foto, maar is wel aangegeven op de bijgestuurde details. (Foto: gemeente Coevorden)

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel