.

.

 

.

De Schutse zonder juf Ine van der Spoel. Bijna niet voor te stellen.

Toch is het zover: gisteren startte een nieuw schooljaar, maar juf Ine keerde na de ‘grote schoolvakantie’ niet meer terug.

Na een lange onderwijsloopbaan stapte ze in juli de deur uit. Met een dubbel gevoel, dat wel. Genieten van de vrijheid die Ine zal ervaren, maar toch zal ze de kinderen, de collega’s en de ouders ontzettend gaan missen.

Ine heeft geen agenda meer met schoolafspraken ... ze gaat na een prachtige onderwijsloopbaan genieten!
Niet-meer-juf-Ine van der Spoel van De Schutse gaf in haar eerste na-pensioneringsactiviteit (het vraaggesprek met OEK) aan, dat ze geen specifieke plannen heeft voor deze nieuwe levensfase. “Ik zie wel wat er op mijn pad komt, en ga heerlijk genieten.”Dit zou opgevat kunnen worden alsof ze niet genoten heeft van haar werkzame leven. Maar het tegendeel blijkt waar te zijn, blijkt in het geanimeerde gesprek.

Vele veranderingen
In 39 jaar werken in het onderwijs heeft Ine vele veranderingen mee mogen maken. Soms ook ‘moeten maken’. Maar werken in het onderwijs betekent ook altijd werken met kinderen. En dat heeft ze met hart en ziel gedaan.

Ine deed haar opleiding op de KLOS (KleuterLeidsters Opleidings School). In 1978 begon zij als ‘stimuleringsleidster’. Een soort van huidige onderwijsassistent: extra handen in de klas. Zij deed dit in Emmen, op de Johan Friso school. Na een jaar kreeg zij een eigen groep op de Willem Alexander school aldaar, waar ze negen jaar werkte.

Ine van der Spoel neemt na bijna veertig jaar afscheid van het onderwijs. Uiteraard zal de betrokken Aaldenaar nog regelmatig denken aan al die fijne jaren op CBS De Schutse.

Tijdelijk gestopt
Toen haar eigen kinderen klein waren, koos Ine ervoor voorlopig te stoppen met haar schoolwerk. “Maar er kwamen al gauw verzoeken van het plaatselijke bestuur van De Schutse om invaller te worden. Annie Heijnen en ik hebben heel wat klassen gedraaid, de hele school door, bij vervangingen door ADV, zwangerschap en ziekte.”

Ina Mantjes
Met Ina Mantjes kreeg Ine op een gegeven moment haar eigen groep. De kleuters. Of, zoals dat ging heten: de groepen 1 en 2. De leeftijdscategorie die het meest haar hart heeft. Naast het werken werd er ook gestudeerd: de opleiding tot Interne Begeleider, specialist het Jonge Kind en heel wat cursussen met betrekking tot het kind en zijn ontwikkeling.

“Het IB’er-schap is op De Schutse in eerste instantie vorm gegeven door Henriëtte Burgers. Het was een verplichting een dergelijke functie op school te hebben. Voortbordurend op haar werk ging ik verder. Veelal methodes uitkiezend en implementeren, en toetsen, en leerkrachten ondersteunen in het begeleiden van leerlingen, het proces van één zorgroute begeleiden. Inmiddels is de IB’er, vaak bovenschools, onderdeel van het managementteam samen met de directeur.”

Tips en tops
Gevraagd naar tips en tops (een afsluiter van spreekbeurten van kinderen) noemt Ine als gróte top: het TOM-onderwijs, zoals dat de afgelopen jaren vorm gekregen heeft op De Schutse. ‘TeamOnderwijs op Maat’, daar staat deze afkorting voor,” aldus Ine. “We hebben met zijn allen een vernieuwingstraject doorgemaakt dat op alle fronten zeer positief uitpakt. Voor de leerkrachten dat zij hun talenten kunnen inzetten, buiten hun stamgroep - ‘unit’ heet dat in de huidige terminologie - op een leergebied waarop zij zich kunnen specialiseren: het jonge kind, taal, rekenen, lezen. En voor de kinderen dat zij zeer specifiek ‘op maat’ bediend worden in hun leerbehoeften. Ook het sociaal emotionele aspect heeft een belangrijke plaats, doordat bij ieder kind naar hun talenten wordt gekeken.”

Leijen dakje…
Op de vraag of alles van een leien dakje is verlopen, en nog loopt, antwoordt Ine: “Het kost veel inzet. En je moet durven loslaten. Samen keuzes maken die dan uitgevoerd moeten worden. Samen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen. En tot slot zijn de resultaten ook belangrijk. Maar doordat we niet meer middels de CITO toetsen, maar de IEP-toets gebruiken, komen niet alleen de vorderingen van het hoofd, maar ook die van hart en handen tot hun recht.”

Afscheidsdag in juli was geweldig….”ik werd er verlegen van!”
De afscheidsdag op De Schutse voelt als gisteren, maar toch al weer ruim een maand geleden. Ine kijkt er met een heel fijn en dankbaar gevoel op terug. “De afscheidsdag was werkelijk geweldig,” vertelt ze met glinsterende ogen. “Jammer dat Wim er door ziekte niet bij kon zijn, maar dochter Maaike was een waardige vervanger. Meester Max en de kinderen haalden mij bij huis op, en ik werd onder muziekbegeleiding op een duofiets naar school vervoerd. Op het Leerplein ben ik letterlijk in het middelpunt gezet en kreeg ik zoveel goede woorden, cadeautjes, herinneringsboekjes enzovoort dat ik er verlegen van werd.”

Receptie hartverwarmend
Tussen de middag was de pannenkoekenbrigade met stapels pannenkoeken aanwezig en ’s middags hadden de kinderen, waarbij de groten de kleinen begeleidden, spelletjes, levend ganzenbord, een dans clinic. “Het resultaat werd uiteraard vertoond. Prachtig. Na schooltijd, ook in mijn eigen vertrouwde school, een mooie receptie. Het was hartverwarmend.”

Een hart vol prachtige herinneringen
Niet-meer-juf-Ine gaat genieten. Van schilderen, fietsen, lezen, de kleinkinderen. toneelspelen, kerkenwerk en niets doen. Geen agenda meer met schoolafspraken.
Maar wel een hoofd en een hart vol met prachtige herinneringen.
Waarbij het beeldje dat zij van haar collega’s kreeg een beeld is van hoe zij zich haar werk zal herinneren: dansende kinderen.

Mooie herinneringen vergaan immers niet. Ze laat een warme plek achter met fijne mensen. Op de achtergrond staat dochter Maaike. (Foto: Monique Jonkman – Koolen)

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel