.

.

 

.

De Hersenstichting bedankt alle gulle gevers en vrijwilligers / collectanten

De eerste week van februari hebben we de Collecte voor de Hersenstichting gelopen in Zweeloo, Aalden, Meppen, Benneveld, Wezup en Wezuperbrug.

 In weer en wind is gecollecteerd.

25 Collectanten zijn op pad geweest. Anke, Petra, Gea, Janny, Wouter, Janneke, Paulien, Wijna, Hester, Sonja, Ina M., Alie, Mini, Gerrie, Miny, Ina N., Rietje, Ellen, Susan, Tienus, Klaas, John, Oebele, Dick of Henk is bij u/jullie aan de deur geweest en u/jullie hebben gul gegeven.

Dinsdag na de collecteweek hebben Dick en ik samen het geld in de bussen geteld. Steeds meer mensen hebben via de QR hun donatie gedaan. Daarnaast zijn er ook digitale collectebussen aangemaakt.

Samen hebben we opgehaald:

Via collectebussen      €   1.720,90
Via QR                        €      283,50
Via de Digitale bus      €        90,00
Totaal                          €    2094,40

 Een fantastisch resultaat.
Namens de Hersenstichting hartelijk dank voor uw bijdrage en inzet om te collecteren.
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 0008 60 t.n.v Hersenstichting, Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl of via de plaatselijke coördinator Henk Askes, Meppen. (06 – 244 26 051).

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel