.

.

 

.

Eindelijk een échte kans voor jongeren die op eigen geboortegrond willen blijven

René den Otter en Janine Ruinemans presenteren plan voor nieuw schuurwoningencomplex aan Kruisstraat in Zweeloo.

De woonboerderij van de familie Ruinemans aan de Kruisstraat in Zweeloo maakt plaats voor een nieuw schuurwoningencomplex. René den Otter en Janine Ruinemans hebben bij de gemeente Coevorden een plan ingediend voor de realisatie van zeven schuurwoningen en gevraagd een vergunning hiervoor te verlenen. Als zij positief over het plan hebben geoordeeld kunnen de beide initiatiefnemers het bouwplan al op korte termijn - in eigen beheer en met waar mogelijk met lokale ondernemers - ontwikkelen.

Serieuze kans voor jongeren
Zeven schuurwoningen bouwen die niet ‘massaal’ naar bewoners van omliggende plaatsen gaan, maar juist naar eigen jonge inwoners. Met dat doel gaan René en Janine de voormalige boerenschuur aan de Kruisstraat ombouwen tot een schuurwoningencomplex. Het tweetal is zeer enthousiast. “Voor jongeren biedt dit serieuze kansen om hier te blijven.”

Groot 'achterhuis' waar zeven schuurwoningen verrijzen
Het voorste gedeelte van de woonboerderij blijft goeddeels intact. Het gebouw krijgt een duidelijk voorhuis - met twee woningen - en met een groot 'achterhuis' waar de zeven schuurwoningen zullen verrijzen. Het dorpse karakter blijft gewaarborgd en er komt een gemeenschappelijke tuin. De schuurwoningen worden huurwoningen die onder de sociale huur en middenhuurklasse zullen vallen.


Goedkeuring gemeente
De afgelopen maanden is de schuur achter het woonhuis al volledig ontmanteld en als alle procedures zijn doorlopen kan feitelijk snel met de bouw worden begonnen. "We wachten nu op de goedkeuring van de gemeente Coevorden, maar de eerste stappen zijn succesvol doorlopen." De jeugd juicht de bouw van de starterswoningen toe, en René en Janine hebben goede hoop dat ook de gemeente op korte termijn zal instemmen met de bouw van de woningen. "Het plan is uitvoerbaar, wenselijk en we willen er dan ook vaart achter zetten!" 

Ruimtelijke kwaliteit
De bouw van de schuurwoningen is volgens René en Janine in alle opzichten een mooie ontwikkeling voor Zweeloo. "Met de schuurwoningen verbetert de ruimtelijke kwaliteit en sluit ook naadloos aan bij de ambitie van de gemeente om betaalbare woningen te bouwen voor bijvoorbeeld starters." Juist aan woningen voor starters is ook in de Zweeler dorpen grote behoefte. Er zijn wel een paar bouwplannen in aantocht; maar er is vooral grote behoefte aan sociale huurwoningen.

Gedachtengoed 
“Wij hebben het gedachtengoed van mijn ouders meegenomen in de plannen”, vertelt Janine. “Ze stonden altijd midden in de samenleving en waren nauw betrokken bij de leefbaarheid in het dorp. De schuur was altijd een verzamelplaats en opslag voor de vele verengingen in het dorp. Ons plan past bij datgene wat mijn ouders ook graag zouden hebben gewild: Een toekomst voor de jongeren in hun geboortedorp."
Het mooie erf blijft gewaarborgd en naast de gemeenschappelijke tuin is er een fraaie erftoegangsweg gesitueerd. “Het is een prachtige nieuwe invulling waar de Zweeler jeugd hopelijk al op korte termijn aan een veelbelovende toekomst kan gaan bouwen.”

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel