.

.

 

.

Johan Lambregts ontvangt artsen en verpleegkundigen

Buitengasthuis in gesprek met gevluchte artsen en verpleegkundigen over perspectief op Nederlandse arbeidsmarkt.

Artsen en verpleegkundigen uit Syrië, Turkije en Georgië, die als erkende asielzoekers op het COA in Aalden verblijven, brachten afgelopen week een bezoek aan Het Buitengasthuis in Meppen. Gezondheidswetenschapper Johan Lambregts ging met hen in gesprek over perspectieven op de Nederlandse arbeidsmarkt, erkenning van diploma's, het systeem van de zorg in Nederland, maar ook over de obstakels die ze tegenkomen.

Bureaucratie
De naar Nederland gevluchte artsen, verpleegkundigen en studenten moeten volgens Lambregts een lang traject doorlopen om in ons land in de verpleegkunde aan de slag te kunnen. “Ze moeten eerst aan de hier geldende eisen voldoen. Dat is logisch, maar in de praktijk blijkt het niet mee te vallen om de weg te vinden. Door de bureaucratie en de onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem gaat onnodig veel tijd verloren. Dat is verspilling van menselijk talent. Dit terwijl we ook in Drenthe grote tekorten hebben aan verpleegkundigen, artsen, apothekers en tandartsen.”
Foto: COA/Buitengasthuis

Positieve energie
Johan Lambregts was onder de indruk van het bijzonder eerste bezoek vanuit het AZC Aalden. “Dat gaf veel positieve energie. Vooral doordat  de aanwezige artsen en verpleegkundigen met elkaar in gesprek gingen én elkaar hielpen bij het vertalen. Ook de betrokkenheid van de medewerkers van het COA is bijzonder groot.”

Betere participatie
Niets doen en zitten afwachten in een AZC lijkt Lambregts voor niemand goed. “Het is mooi dat we als Buitengasthuis een klein steentje kunnen bijdragen aan betere participatie. Ons gezondheidszorgsysteem is volkomen anders dan bijvoorbeeld in Syrië waar je zonder verwijzing van de huisarts naar het ziekenhuis kan. Dat vraagt uitleg. Dat geldt ook over de rol van  wijkverpleegkundigen en het terughoudend gebruik van antibiotica.”

Eerste resultaten zichtbaar
Inmiddels zijn de eerste bemoedigende resultaten al zichtbaar. Eén van de vluchtelingen is inmiddels gestart in een naburig verzorgingshuis.

Beroepsontwikkeling
Het Buitengasthuis aan de Mepperstraat in Meppen wil naast beroepsontwikkeling van (student)-verpleegkundigen en verzorgenden ook vooral jongeren laten zien hoe mooi het vak van verpleegkundigen is. “Dat doen we onder meer door het aanbieden van kleinschalige workshops en  bijeenkomsten  in combinatie met tentoonstellingen over verleden en heden van de verpleegkunde.” Kijk voor meer info ook op https://www.lofderverpleegkunst.nl/wat-een-beeld/

De naar Nederland gevluchte artsen en verpleegkundigen, die momenteel op het AZC in Aalden verblijven, maakten in het Buitengasthuis in Meppen kennis met de Nederlandse gezondheidszorg.

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel