.

.

 

.

Vlinderexcursie op natuurbegraafplaats

Op Natuurbegraafplaats Mepperdennen in het Drentse Meppen zie je in het voorjaar en in de zomer veel soorten vlinders rondfladderen.

Op zondag 14 juli geeft Willem Bosma namens de vlinderwerkgroep Drenthe een vlinderexcursie op natuurbegraafplaats Mepperdennen. Hij komt iets vertellen over de vlinderrijkdom in Drenthe, waarbij hij zal ingaan op de soorten, herkenning van soorten en de ecologie en leefwijze van vlinders. Na de presentatie, de koffie en iets lekkers gaan we naar buiten om te kijken welke vlindersoorten er op ons pad komen tijdens een fijne wandeling.

Willem Bosma is ecoloog en natuurgids en heeft zijn eigen ecologisch adviesbureau. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door moeder natuur en haar schoonheid. Vlinders zijn daar een belangrijk onderdeel van. Met zijn liefde en passie voor de natuur en al haar soorten, hoopt Willem een bijdrage te leveren een de bescherming en instandhouding van soorten, waaronder onze vlinders. Mede om die reden is hij sinds 2022 lid van de Vlinderwerkgroep Drenthe.

De foto is gemaakt op Natuurbegraafplaats Mepperdennen.

Wilt u hier graag bij aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden via de agenda op de website www.natuurbegraafplaatsmepperdennen.nl. Aanmelden is niet verplicht, er zijn geen kosten verbonden aan deze excursie.

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel