.

.

 

.

De Dorpsbelangen - 5 dorpen

Uitnodiging bijwonen algemene ledenvergadering

... van Dorpsbelangen Aalden op maandag 16 mei 2022, aanvang 20.00 uur in de Aelder Meent.

Ideeën vliegen in het rond ...

... bij informatiebijeenkomst over het Korenhofplein en de Aelderstraat.

Workshop over Korenhofplein en Aelderstraat

Naar aanleiding van de leefbaarheidsenquête en van geluiden van aan- en omwonenden organiseert Dorpsbelangen Aalden samen met Wilfried Reuvers en Lex van Keulen een informatie- en inspraakavond.

Toekenningen dorpsbudget Aalden 2021/2022

Zoals al eerder gemeld is € 5.000 gereserveerd voor de hangende en staande bloembakken en het onderhoud van de AED’s. Alle aanvragen hebben we geheel of grotendeels kunnen honoreren.

Dorpsbelangen Aalden: Twee extra bestuursleden zijn echt noodzakelijk

"(DORPSBELANGEN) AALDEN! EN VERDER? Actualisering van de omgevingsvisie voor het dorp Aalden"

Indienen aanvraag dorpsbudget Aalden 2021/2022

Wederom heeft Dorpsbelangen Aalden(DBA) van de Gemeente een budget van € 20.000 ontvangen ter verdere verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Van dit bedrag wordt € 5.000 gereserveerd voor bloembakken aan de Aelderstraat (staand en hangend) en voor het onderhoud van de AED’s.

Kerstversiering Aelderstraat deels vernield

"Wat jammer toch…te triest voor woorden". Van Dorpsbelangen Aalden heb ik in 2021 een budget ontvangen van 750 euro voor het aanbrengen van kerstversiering langs de Aelderstraat.

Boosheid na vandalisme in speeltuin Brinkmaten

De verontwaardiging is groot bij Dorpsbelangen Aalden en vrijwilligers nadat vandalen zich in de speeltuin nabij de Brinkmaten hebben misdragen. “Zinloos en triest dat men vernielingen aanricht op dit mooie speeldomein waar kinderen zoveel plezier beleven”, zegt een woordvoerder van Dorpsbelangen.

Dorpsbelangen Aalden enorm teleurgesteld

Aanvraag Tiny House Park dorpsrand Aalden afgewezen. De realisatie van tien Tiny Houses aan de dorpsrand van Aalden lijkt van de baan. Dorpsbelangen Aalden is erg teleurgesteld over de afwijzing door gemeente Coevorden en provincie Drenthe van de aanvraag van de initiatiefnemers om bij Gelpenberg 20 – een braakliggend stuk weiland - een duurzaam Tiny House Park te realiseren.

Dorpsbelangen Aalden reikt cheques uit-vervolg

Op verschillende locaties werden de cheques op symbolische wijze uitgereikt aan de indieners van de projecten. Alle deelnemende organisaties waren aangenaam verrast met de bijdrage uit het Dorpsbudget. De cheques werden uitgereikt door Jeannette Hachmang, bestuurslid van Dorpsbelangen Aalden.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel