.

.

 

.

Volop steun voor Dorpsbelangen Aalden

Tientallen positieve reacties en een duidelijke steun in de rug. Dat is het resultaat van de Open Brief die Dorpsbelangen Aalden eind december in Oes Eig'n Kraantien plaatste. In de brief vroeg het bestuur zich openlijk af of de vereniging nog toekomstperspectief heeft. Mocht de belangengroepering nog twijfelen of het daadwerkelijk bestaansrecht heeft, dan is die twijfel dankzij de vele adhesiebetuigingen voorgoed weggenomen. Uit de reacties blijkt namelijk dat de bevolking het bestuur van Dorpsbelangen Aalden nadrukkelijk steunt en zelfs wil participeren in de vereniging.


Dankzij deze actieve opstelling en de bereidheid om mee te denken, krijgt het gemeentebestuur van Coevorden straks vanuit Aalden te maken met een sterke dorpsvertegenwoordiging. Een groep die het afwachtende wil verruilen voor daadkracht. Want één ding is ons wel duidelijk geworden: we zullen als (nieuw) bestuur sneller moeten anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen. Wij zullen ons sterk maken om de uitverkoop van ons dorp een halt toe te roepen!
Daarom gaan we na de gemeenteraadsverkiezingen met de raadsfracties in gesprek en zullen onze wensen op tafel leggen. Zoals destijds uit onze Open Brief al bleek hebben we voor de komende jaren vele ambities. Met uw reacties en opbouwend commentaar heeft u blijk gegeven dat u achter ons staat en ons steunt. Op basis daarvan kunnen we gezamenlijk bouwen aan het leefbaarheid houden van Aalden!
Op onze jaarvergadering, woensdag 7 april a.s. in De Drieklank, zullen wij u nader informeren over de ontwikkelingen in ons dorp en de actieve rol die we hierin willen gaan spelen. Binnenkort openen we ook een website, zodat u onze activiteiten ook op internet kunt volgen.
~ Het bestuur van Dorpsbelangen Aalden ~

Bijschrift foto: Onder meer de verpaupering van pand 'Seubers' is een doorn in het oog van Dorpsbelangen Aalden. (Foto: Ruud Janse Fotografie){jcomments on}

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel