.

.

 

.

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Aalden in teken van KCOC en bibliotheek

Afgelopen week vond in o.b.s. De Anwende de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Aalden plaats. Het bestuur deed verslag van haar activiteiten in het afgelopen jaar. Veel tijd en energie is gestoken in het terugkrijgen van een bibliotheekvoorziening, het oprichten van een Kennis, Cultuur en Onderwijs Centrum (KCOC), het project gemeenschappelijk gereedschap/opslagmaterialen en het onderzoek naar wensen en behoefte van de jeugd van 12 tot 18 jaar. KCOC met bibliotheek! In een vorige editie van OEK is uit de doeken gedaan wat het op te richten Kennis, Cultuur en Onderwijs Centrum inhoudt. Alle partijen inclusief het College van Burgemeester en Wethouders, de politieke partijen en de Stichting Bibliotheek Coevorden zijn positief over dit concept. De heer J. Bartelds van de Stichting Bibliotheek Coevorden gaf tijdens de vergadering uitleg over een nieuw plan voor de bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Coevorden. Hij legde uit dat in het nieuwe bibliotheekplan is voorzien in een zogeheten Extra Small-bibliotheek in Aalden met 3.000 banden/boeken en een selfservice-systeem voor het lenen en terugbrengen van boeken. De Stichting Bibliotheek Coevorden heeft het nieuwe bibliotheekplan intussen voorgelegd aan het College. Bij goedkeuring van de plannen krijgt Aalden e.o. weer de beschikking over een bibliotheekvoorziening. Mooi resultaat! De bibliotheek gaat dan onderdeel uitmaken van het op te richten KCOC. Gestreefd wordt één en ander vóór 1 januari a.s. te realiseren. Dierenkampje. De gemeente Coevorden heeft besloten de subsidie voor het aanschaffen van voer voor de dieren in het dierenkampje te schrappen. De maatregel maakt onderdeel uit van een nieuw gemeentelijk subsidiebeleid. Daarnaast is overleg met de gemeente gaande over een eventuele verplaatsing van het dierenkampje. Hoe dan ook, het dierenkampje zal in ieder geval zelf moeten gaan zorgen voor de kosten van dierenvoer. De heer Tinus Bouwmeester vroeg namens de bij het dierenkampje betrokken vrijwilligers of de inwoners van Aalden/Zweeloo “Vrienden van het Dierenkamp” willen worden. Er zijn ruim 300 vrienden nodig die jaarlijks € 5,- doneren om het dierenkampje draaiende te houden. Dorpsbelangen Aalden steunt dit initiatief van harte. Bestuur. En tenslotte was er het goede nieuws dat het bestuur van Dorpsbelangen Aalden weer compleet is. Als nieuwe bestuursleden werden benoemd: Jan Kuipers, Emmie Enting, Hans Terbach en Tineke Ensing. Samen met voorzitter Silvia Draaijer, Michel de Heij en Sven van ’t Hull gaan zij met volle kracht aan de slag. Dorpsbelangen Aalden dankt alle vrijwilligers en inwoners die meewerken aan een goede leefkwaliteit in Aalden en hoopt ook het komende jaar weer op hun steun te mogen rekenen! Bijschrift foto: De gemeente Coevorden is gestopt met het subsidiëren van het dierenkampje in Zweeloo. Om het fraaie domein voor de dieren toch draaiende te houden zijn er ruim 300 sympathisanten nodig die jaarlijks € 5,- doneren. (Foto: Monique Jonkman-Koolen)

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel