.

.

 

.

Dorpsbelangen Meppen presenteert dorpsvisie 2017-2027

Als over 10 jaar Meppen nog hetzelfde dorp is als nu, dan ben ik tevreden!” Herbestrating Dennekampen en herinrichting Mepperstraat op lange baan. Het college van B en W van Coevorden is deze maanden weer druk bezig met haar jaarlijkse wijk- en dorpenronde. In dit kader mocht Dorpsbelangen Meppen vorige week wethouder Joop Brink (PvdA), gebiedscoördinator John de Vegt en wijkagent Hans Bonhof begroeten. Moeilijk hadden de heren het niet, wat niet in de laatste plaats te danken was aan een rustig luisterend  en discussiërend publiek (ruim 30 belangstellenden).

Twee dingen werden wel duidelijk: door de krappe financiële middelen van de gemeente kan er veel (nog) niet en waar mogelijk is er bij initiatieven vanuit het dorp sprake van een gezamenlijke agenda. Om bij de woorden van de wethouder te blijven: “het is een gezamenlijk belang, soms moeten wij als gemeente wat meer doen, soms moet het dorp een tandje bijzetten”. Aan het begin van de bijeenkomst werd door Bert Bruinsma, al 10 jaar voorzitter en onlangs herbenoemd voor en nieuwe periode van 5 jaar, de dorpsvisie voor de eerstkomende 10 jaar aan wethouder Brink overhandigd. Waarover straks meer.

Slechte en lawaai veroorzakende straten

Uiteraard was de onderhoudstoestand van verschillende straten in het dorp een dankbaar onderwerp. Het antwoord van wethouder Brink was evenwel duidelijk: door de noodzakelijke bezuinigingen bij de gemeente is het budget voor onderhoud van wegen helaas beperkt. Dus geen herbestrating van de Dennekampen (al bijna 20 jaar een wens van Dorpsbelangen) en geen herinrichting van de Mepperstraat op korte termijn. Wel zegde de wethouder toe om binnenkort samen met het bestuur de Mepperstraat eens per fiets te beoordelen. Immers, sommige direct aanwonenden ervaren wel degelijk geluidsoverlast (gerammel) van vrachtauto’s bij de verschillende klinkerverhogingen in de straat. Wat wel voor 2018 in de planning staat is het vervangen van de riolering in de Middendorpsstraat (gedeelte Brinken tot Noordveldweg). De melding dat voor een aantal nog nader aan te wijzen wegen buiten de bebouwde kom ingaande 2018 een maximumsnelheid van 60 km/u zal gelden, kon, afgaande op het geroezemoes in de zaal, al op voorhand niet op veel instemming rekenen.

Dorpsvisie Meppen 2017 – 2027

“Als over 10 jaar Meppen nog hetzelfde dorp is als nu, dan ben ik tevreden”. Deze woorden komen van Bert Bruinsma, daarmee doelend op de leefbaarheid en authenticiteit van zijn mooie Meppen. Dezelfde hoop zien we ook terug in de dorpsvisie 2017-2027, de toekomstvisie voor Meppen. Een blijvend leefbaar Meppen met behoud van haar bijzondere authentieke karakter lezen we bijvoorbeeld onder het kopje “wensbeeld” op de laatste bladzijde van de visie. Met als verdere aandachtspunten het meegaan in de ontwikkelingen van communicatie, telefoon- en internetverbindingen (lees Samen Breed), het onderzoek naar mogelijke nieuwbouw van woningen (zowel huur als koop) en het opzetten van een georganiseerde vorm van Naoberschap.

De dorpsvisie is leidraad voor Dorpsbelangen Meppen én het gemeentelijk beleid tot 2027.

Bijschrift foto: Bert Bruinsma en Jan Tienstra van Dorpsbelangen Meppen vinden het jammer dat de herinrichting van de Mepperstraat op de lange baan wordt geschoven. Een bron van ergernis vormen ook de verschillende klinkerverhogingen, die de nodige geluidsoverlast veroorzaken. (Foto: Monique Jonkman-Koolen)

Oes Eig'n Kraantien d.d. 21 maart 2017.

 

 

 

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel