.

.

 

.

Stem mee over besteding dorpsbudget Aalden

Dorpsbelangen Aalden heeft van de gemeente Coevorden wederom een dorpsbudget van € 20.000 ontvangen. Bewoners konden aanvragen voor de besteding van dit budget indienen. Dat is door 12 individuele bewoners en bewonersgroepen gedaan. Het totale aangevraagde bedrag is veel meer dan het beschikbare. Toch willen we het liefst zoveel mogelijk aanvragen geheel of ten dele honoreren.

Op de hoogte van een bijdrage heeft u grote invloed door te stemmen. Dit kan op twee manieren:

1. Door het invullen van een stemformulier bij de COOP op zaterdag 13 april tussen 10.00 en 14.00 uur. Dan houdt Dorpsbelangen Aalden haar jaarlijkse ledenwerfactie.

2. Door op onze website (www.dorpsbelangenaalden.nl) maximaal 3 aanvragen aan te kruisen. Vervolgens klikt u op de knop “STEMMEN“ onder aan de opsomming van de aanvragen. Stemmen kan tot zaterdag 13 april 14.00 uur. Het aantal stemmen per aanvraag is dus sterk medebepalend voor de hoogte van de bijdrage eraan.

Na de stemming neemt Dorpsbelangen Aalden een besluit over de toekenning van financiële steun en de hoogte daarvan. Vervolgens informeren wij u daarover op onze website en via facebook.

Welke projecten moeten volgens u in aanmerking komen voor de meeste steun uit het dorpsbudget? U mag er maximaal 3 aankruisen:

 • Stichting Energietransitie van A tot Z
 • Opfleuren Aelderstraat naast Korenhofplein
 • Straatversiering Zuidenveld/ bedrag voor centrale organisatie
 • Plaatsen van bloembakken aan lantaarnpalen Aelderstraat
 • Bijdrage in de kosten van een reanimatiecursus AED
 • Bijdrage in de kosten van een betonnen bank voor de Korenhof
 • Sweelpop: bijdrage in verdere ontwikkeling jongerenSweelpop en Oud- en Nieuwfeest
 • Bijdrage in de herontwikkeling van een jeugdsoos
 • Openluchtspel Aalden-Zweeloo: bijdrage in het opknappen van de unit
 • Zwembad: bijdrage in aanschaf sportief spelmateriaal, parasols en stoelen en renovatie kiosk
 • Aelder Meul: bijdrage in het aanschaffen en plaatsen van een nieuwe trap
 • Historische Vereniging Zweeloo: bijdrage in de totstandkoming van het boek “Geschiedenis van de voormalige gemeente Zweeloo”

Het bestuur van Dorpsbelangen Aalden

Oes Eig'n Kraantien d.d. 2 april 2019

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel