.

.

 

.

Dorpsbelangen Aalden enorm teleurgesteld

Aanvraag Tiny House Park dorpsrand Aalden afgewezen. De realisatie van tien Tiny Houses aan de dorpsrand van Aalden lijkt van de baan.

Dorpsbelangen Aalden is erg teleurgesteld over de afwijzing door gemeente Coevorden en provincie Drenthe van de aanvraag van de initiatiefnemers om bij Gelpenberg 20 - een braakliggend stuk weiland - een duurzaam Tiny House Park te realiseren. Het planontwerp ziet er prachtig en veelbelovend uit met veel groen en gemeenschappelijke voorzieningen. Het past prima in de omgeving.

Twee jaar geleden
Het project loopt al bijna twee jaar en afgelopen week kregen de initiatiefnemers – Anita Speelman en Lex van Keulen – pas een afwijzingsbrief met een argumentatie, die twee jaar geleden ook al bekend was: in het bestemmingsplan buitengebied uit 2014 staan al woorden als “cultuurhistorische waarden” en “aardkundige waarden”.
Maar welke waarden zijn dat dan? Geen woord daarover. Een erg magere motivatie. Bovendien staan de beoogde tiny houses op stelpoten: er wordt niet gegraven. Ook hebben de initiatiefnemers onderzoek gedaan naar genoemde waarden en niets bijzonders aangetroffen.

Loopt gemeente aan leiband provincie? Genoemde waarden gelden toch voor bijna alle delen van het buitengebied. Vast en zeker ook bij het gedeelte van nieuw Aalden ( Schouw en Deel etc.). Kennelijk was het daar geen probleem. Zou de provinciale  ambtenaar weten om wat voor stukje grond het gaat? Of is het gewoon zo gegaan: buitengebied, dus kan het niet, punt uit. Loopt de gemeente aan de leiband van de provincie? Immers, een groepje ambtenaren van het zogenaamde Omgevingslab van de gemeente was juist voorstander van het project.
Gemeenteraad is nu aanzet
In mijn ogen is de gemeenteraad nu aan zet: bevraag het College van B en W op procedure en op de “waarden”! Ook met betrekking tot de toekomst: de landbouwgrond tussen het zogenoemde Prakkenbosje en Aelderholt is al in handen van een bouwbedrijf. Voor een groot deel rust daar dezelfde bestemming op als op perceel Gelpenberg 20. Woningbouw past daar prima!
Veel belangstelling
Dorpsbelangen Aalden is voorstander van inbreidingsplannen, zoals plan Mekkes, Aelderstraat 8 en het Tiny House Park. Voor eventuele uitbreidingsplannen daarentegen zijn wij niet. Voor het Tiny House project bestaat veel belangstelling: 35 belangstellenden, waaronder zeker 29 zeer serieuze gegadigden. Ook bij verschillende leeftijden: van oud tot jong. Dat het leeft in het dorp blijkt uit het feit dat het facebookbericht van Dorpsbelangen Aalden al meer dan 700 keer is bekeken. Nog nooit waren dat er zo veel. Het wordt steeds meer duidelijk dat belangstellenden een woning in het eigen dorp onderhand wel op hun buik kunnen schrijven. Werk aan de winkel voor de gemeenteraad…..!
~ Hans Terbach ~ Oes Eig'n Kraantien d.d. 13 april 2021  

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel