.

.

 

.

De Dorpsbelangen - 5 dorpen

Hangende bloembakken fleuren Aelderstraat op

Dorpsbelangen Aalden ontvangt veel positieve reacties. Dorpsbelangen Aalden heeft veel positieve reacties ontvangen over de bloembakken die recentelijk aan de Aelderstraat zijn opgehangen.

Berichtgeving Dorpsbelangen Aalden over stemmen dorpsbudget

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft Dorpsbelangen Aalden  besloten om het op papier stemmen op aanvragen uit het dorpsbudget - dat gepland stond op 4 april a.s. bij de Coop - niet door te laten gaan. 

Indienen aanvraag dorpsbudget Aalden 2019/20

Wederom heeft Dorpsbelangen Aalden van de Gemeente een budget van € 20.000,-- ontvangen ter verdere verbetering van de leefbaarheid in het dorp.

Uitnodiging van de Vereniging Dorpsbelangen Aalden

...voor het bijwonen van een informatieavond over “Wonen en nieuwe woonruimte” in Aalden. Locatie: Aelder Meent; maandag 25 november - 20.00 uur. DBA heeft het initiatief genomen om een avond te organiseren over wonen in Aalden.

Stem mee over besteding dorpsbudget Aalden

Dorpsbelangen Aalden heeft van de gemeente Coevorden wederom een dorpsbudget van € 20.000 ontvangen. Bewoners konden aanvragen voor de besteding van dit budget indienen. Dat is door 12 individuele bewoners en bewonersgroepen gedaan. Het totale aangevraagde bedrag is veel meer dan het beschikbare. Toch willen we het liefst zoveel mogelijk aanvragen geheel of ten dele honoreren.

Blijft Dorpsbelangen Aalden bestaan?

Te weinig bestuursleden
Per 1 oktober a.s. kent het bestuur van Dorpsbelangen Aalden nog maar 3 leden. Statutair niet toegestaan, maar vooral: onwerkbaar. Zeker als het penningmeesterschap niet is vervuld.

Dorpsbelangen Aalden introduceert AaldenApp!

In Aalden en omliggende dorpen wordt door vrijwilligers veel georganiseerd en is een groot aantal verenigingen, stichtingen, ondernemers en andere organisaties en instellingen actief. In de plaatselijke Oes Eig’n Kraantien is hierover wekelijks van alles te lezen, maar een digitaal overzicht  ontbreekt. Dat wil zeggen…. tot nu toe, want Dorpsbelangen Aalden heeft met steun van VTRB Toerisme en Recreatie de AaldenApp ontwikkeld. Een app voor smartphones en tablets, die allerlei informatie overzichtelijk bij elkaar brengt over de dorpen Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup, Wezuperbrug en Zweeloo.

Extra invalidenparkeerplaats bij Korenhof gerealiseerd!

Om ouderen te betrekken wat Dorpsbelangen Aalden doet en om te weten wat er speelt bij de ouderen heeft Dorpsbelangen Aalden vorig jaar en ook dit jaar een stamppotten proat georganiseerd. Vorig jaar kwam tijdens deze stamppotten proat sterk naar voren dat de wens naar een extra invalidenparkeerplaats bij de ingang van de Korenhof groot was.

Dorpsbelangen Aalden nodigt 65-plussers uit voor een stamppotten praot

Na een groot succes vorig jaar wil het bestuur van Dorpsbelangen Aalden graag tijdens het nuttigen van een heerlijke stamppot weer met u in gesprek. Daarnaast willen wij graag de resultaten met u delen naar aanleiding van de  stampotten proat van vorig jaar.

Dorpsbelangen Meppen presenteert dorpsvisie 2017-2027

Als over 10 jaar Meppen nog hetzelfde dorp is als nu, dan ben ik tevreden!” Herbestrating Dennekampen en herinrichting Mepperstraat op lange baan. Het college van B en W van Coevorden is deze maanden weer druk bezig met haar jaarlijkse wijk- en dorpenronde. In dit kader mocht Dorpsbelangen Meppen vorige week wethouder Joop Brink (PvdA), gebiedscoördinator John de Vegt en wijkagent Hans Bonhof begroeten. Moeilijk hadden de heren het niet, wat niet in de laatste plaats te danken was aan een rustig luisterend  en discussiërend publiek (ruim 30 belangstellenden).

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel