.

.

 

.

BBC2014 feliciteert de besturen van zwembaden in de gemeente Coevorden

De zorgen over de sluiting van zwembaden in de gemeente Coevorden, zijn naar het zich laat aanzien voor de komende tien jaar van de baan. Dit dankzij een gezamenlijk amendement van BBC2014 en de coalitiepartners. Dit geeft de zwembaden de tijd en ruimte, in de nabije toekomst de bezuinigingsdoelstelling te realiseren.‘We hebben ons als opdracht gesteld om alle zwembaden in de gemeente Coevorden open te houden’, zegt Jenny Streur.

De fractievoorzitter van BBC2014 spreekt haar grote waardering uit voor de wijze waarop de besturen van zwembaden, samen met vele vrijwilligers, de bezuinigingsopdracht hebben opgepakt. ‘Heel inventief, slagvaardig, coöperatief en met oog voor toekomstbestendige en duurzame zwembaden. Onze partij feliciteert de besturen en de inwoners dan ook met het behaalde resultaat en wenst hen veel succes toe, bij de verdere uitwerking van de toekomstplannen. De partijen kunnen dus de komende tijd in alle rust, nadenken over de verder te nemen stappen.'

Met reden kan BBC2014 er trots op zijn, dat de inwoners van het buitengebied van de gemeente Coevorden en de vele duizenden toeristen die hier komen, de komende jaren volop kunnen blijven genieten van goed onderhouden zwembaden op prachtige locaties.

Jenny Streur wijst nog op één van de motieven, die mede geleid heeft tot het oprichten van de nieuwe politieke partij BBC2014. ‘Een belangrijk speerpunt van deze college periode vormde daarbij het behoud van voorzieningen, waaronder de zwembaden, in het buitengebied. Dit thema stond hoog genoteerd op de agenda van het verkiezingsprogramma van BBC2014. Belangrijk daarbij was én is voor BBC2014 een meer gelijke behandeling van alle baden én het vertrouwen in onze inwoners om een grote bijdrage te leveren aan de instandhouding van de zwembaden.'

'We kunnen dan ook heel trots zijn op de geboekte resultaten waar wij een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Zonder de enorme participatie vanuit de besturen en de vele vrijwilligers van de zwembaden, zouden die niet gehaald zijn. Een mooi voorbeeld van hoe we voorzieningen gezamenlijk in stand kunnen houden.'

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel