.

.

 

.

Iedereen kan meedenken over de uitdagingen voor het sociaal domein

Als gemeente zien we in ieder geval 20 uitdagingen voor 2020, #20voor2020. Deze uitdagingen gaan over werk, inkomen, zorg en welzijn, en het doel is uiteindelijk dat zoveel mogelijk mensen op een goede manier mee kunnen doen aan de samenleving. Daarom zijn het uitdagingen waar we mee aan de slag willen, om zo onze ambities voor het sociale domein in 2020 en daarna te realiseren.

Over de uitdagingen gaan we graag in gesprek met onze inwoners, vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen, woningbouwcorporaties maatschappelijke instanties, en nog veel meer partijen. Zien zij deze uitdagingen ook? Welke vinden zij belangrijk? En hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we de uitdagingen realiseren? Eind februari en begin maart krijgen mensen bij bijeenkomsten de kans om mee te denken over deze vragen. Online kan dit van half februari tot 10 maart.

Bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomst gaat iedereen in groepen aan de slag, eerst mag iedereen aangeven welke uitdagingen het meest belangrijk zijn of welke er nog missen. In de volgende ronde kijken we naar de belangrijkste uitdagingen die zijn gekozen. Hoe kunnen we het aanpakken? En wie kan daar iets voor doen? Een paar weken na de bijeenkomsten krijgen de aanwezigen een terugkoppeling van wat we hebben opgehaald. Daarna maken we een conceptbeleidsplan dat ter inzage komt. Daar kan iedereen dan nog op reageren.
De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zijn op:
• Maandag 27 februari, Dalerveen, De Boerhoorn, Hoofdstraat 133
• Woensdag 1 maart, Schoonoord, Woonzorgcentrum Ellertsveld, Bonkersstraat 2
• Maandag 6 maart, Oosterhesselen, De Hesselerhof, Beatrixlaan 23A
Online
Wie niet bij een bijeenkomst kan zijn, kan toch van zich laten horen vanaf vandaag, 15 februari, het online formulier invullen. Daarin staan vragen over de 20 uitdagingen die we als gemeente zien. Hoe belangrijk vind je de uitdagingen? En wat mist er nog? Het invullen kan via www.coevorden.nl/meedenkenover20voor2020. Daarnaast gaan we ook op Facebook het gesprek aan door een aantal uitdagingen daar te delen in de komende weken. De gemeente is op Facebook te volgen via www.facebook.com/gemeentecoevorden.
Beleidsplan
In 2014 is 'De Kracht van Coevorden' vastgesteld, waarin staat hoe we denken dat het sociaal domein er in 2020 en daarna uit kan zien. Nu staan we op het punt om nieuw beleid te maken voor de komende jaren. Eerder maakten we verschillende beleidsplannen voor bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning, jeugd of participatie. We denken dat we meer kunnen bereiken als we op al deze gebieden nog beter gaan samenwerken. Een inwoner die zijn baan verliest, schulden maakt en daardoor niet lekker in zijn vel zit ervaart dat als een probleem. Omdat we allemaal een stukje van het probleem oplossen, is het belangrijk om goed samen te werken. Daarom willen we één beleidsplan maken voor al deze onderwerpen.
 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel