.

.

 

.

Taalpunten Coevorden gaan open!

Maatschappelijke partners werken samen bij het bestrijden van laaggeletterdheid. Donderdag 23 maart aanstaande vindt de officiële opening van de Taalpunten gemeente Coevorden plaats. Om 16:00 uur opent wethouder Jeroen Huizing de Taalpunten gemeente Coevorden in de bibliotheek in Coevorden. In Coevorden heeft één op de negen mensen moeite met lezen, schrijven en andere basisvaardigheden. Deze groep bestaat uit mensen verschillende achtergronden. Zeker 75% van de groep betreft mensen van Nederlandse komaf. Zij hebben door verschillende oorzaken basisvaardigheden niet goed kunnen ontwikkelen.

Taalpunten
De samenleving wordt steeds ingewikkelder. Om blijvend mee te doen in deze maatschappij is het belangrijk dat iedereen informatie kan begrijpen. De Taalpunten dragen bij aan het bereiken van tachtig laaggeletterden met een passend taaltraject. Dit is de ambitie die de kerngroep Laaggeletterdheid zich voor dit jaar heeft gesteld. De kerngroep is in het najaar van 2015 opgericht en bestaat uit de volgende partijen:
• Bibliotheek Coevorden;
• Maatschappelijk Welzijn Coevorden;
• Brede School SOM;
• ROC Drenthe College;
• Stichting Lezen & Schrijven;
• Gemeente Coevorden.
Actieplan laaggeletterdheid
De kerngroep is aan de slag gegaan met de opdracht om een aanpak te ontwikkelen die laaggeletterdheid voorkomt en bestrijdt in de gemeente Coevorden. Het resultaat hiervan is een Actieplan Laaggeletterdheid. Dit actieplan is gebaseerd op de aanpak ‘Taal voor het Leven’. Deze aanpak bestaat uit een aantal onderdelen. De eerste stap hierin was het aanstellen van een professionele taalcoördinator in de persoon van Wilma Stuit.
Maatwerk
Om de laaggeletterdheid in de gemeente Coevorden te verlagen, wordt er maatwerk geboden. Goed geschoolde vrijwilligers begeleiden deelnemers die problemen ervaren door hun laaggeletterdheid. De taalcoördinator vervult een belangrijke rol bij het bieden van maatwerk. Door te onderzoeken wat een deelnemer nodig heeft en welke vrijwilliger hier het beste aan kan voldoen. Als uitvalsbasis voor de taalcoördinator worden twee Taalpunten ingericht. Eén in de bibliotheek in Coevorden en één in de bibliotheek in Schoonoord.
Met de aanpak wordt een laagdrempelige taalinfrastructuur gerealiseerd, waarbinnen elke laaggeletterde een passend ondersteuningsaanbod kan worden geboden.
Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 uur – Ontvangst
16.10 uur – Welkom en opening door wethouder Jeroen Huizing
16.15 uur – Bijdragen door: Dorina Hadders, projectleider Drenthe namens
Stichting Lezen en Schrijven en Wilma Stuit, Taalcoördinator Coevorden
17.00 uur – Afsluiting onder genot van hapje en drankje
 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel