.

.

 

.

G1000 Coevorden, een jaar na dato

Waar staan we nu? Het is lange tijd stil geweest rondom G1000 Coevorden. De laatste nieuwsbrief dateert van februari. Daar vertelden we over de ideeën die verder werden uitgewerkt. In januari plannen we een bijeenkomst om hier meer over te vertellen. De werkgroepen hebben in de afgelopen periode absoluut niet stilgezeten. Ze hebben gesprekken gevoerd, onderzoek gedaan, nieuwe plannen bedacht en de uitwerking geconcretiseerd. Dat is hard werken, maar minder zichtbaar dan de G1000 zelf.

Naast het voorbereiden van de bijeenkomst in januari, zijn we ook druk bezig te kijken hoe de plannen van de werkgroepen gefinancierd kunnen worden. Uiteindelijk moeten de groepen zelfstandig hun weg vinden. Kortom, er liggen nog mooie uitdagingen.

De projecten

Platform
Het platform brengt de vraag en het aanbod van zorg en ondersteuning bij elkaar door middel van een Digitaal Sociaal Platform en fysieke prikborden. De werkgroep heeft soortgelijke projecten ook gezien in andere gemeenten, waarbij sommige gemeenten zelf een website hebben ontwikkeld (zoals haarlem.buuv.nu en vraagelkaar.nl). Deze projecten zijn succesvol en de werkgroep hoopt ook in Coevorden zo'n soort platform te realiseren.

4xjeugd@Hofpoort
In de regio is er voor de groep 12-18 jarigen weinig te doen op het gebied van cultuur. Daarom hebben de jongeren die bij de G1000 aanwezig waren, een plan bedacht om culturele activiteiten te organiseren, voor en door jongeren. De bedoeling is dat de jeugd in aanraking komt met verschillende vormen van cultuur waarbij een feel good gevoel ontstaat. Voorwaarde is dat de te organiseren evenementen laagdrempelig moeten zijn, omdat de doelgroep weinig middelen heeft.  

Inmiddels hebben ze een eigen Facebookpagina, waar je terecht kunt voor het laatste nieuws: 4xJeugdHofpoort.

Rode Draad
Projectgroep de Rode Draad wil graag een bewegwijzerde wandelroute realiseren door en langs dorpen van de Gemeente Coevorden. Op een centrale ontmoetingsplek (van de drie dorpen Aalden, Benneveld en Oosterhesselen) willen ze een schuilhut annex uitkijkpunt plaatsen en op de route bijzondere bankjes om te rusten en/of te genieten van de natuur. Dorpen en wijken in de gemeente Coevorden worden gevraagd om hier in de toekomst ook hun medewerking aan te verlenen, Zo worden alle dorpen door het uitzetten van een “rode draad” in de groene leefomgeving met elkaar in contact gebracht.

Daarnaast stimuleer je het bewegen voor jong en oud maar ook de verbindende factor het samen werken en samen realiseren van het project is van groot belang. Voor toeristen die het gebied bezoeken is het een mooie gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan.

Er zijn subsidie's aangevraagd en we hopen dat die gehonoreerd gaan worden, zodat we in het voorjaar van 2018 het startsein kunnen geven.

Werkgelegenheid
In 2024 mag er geen asbest meer aanwezig zijn in daken in Nederland. En er is nog zo’n 450.000 tot 670.000 vierkante meter asbest dat gesaneerd moet worden in de gemeente Coevorden. Dit vraagt om extra arbeidscapaciteit binnen de gemeente Coevorden en biedt kansen voor werkgelegenheid.

Met een gecombineerde actie van aandacht vanuit de gemeente, ‘marketing’ vanuit de werkgroep, ondersteuning vanuit asbestsaneringsbedrijven, promotie van de vigerende subsidieregelingen en het betrekken van sociale dienst van de gemeente, is het mogelijk om meer mensen in elk geval voor de komende 6 jaar aan werk te helpen.

Een terugblik, wat was het een mooie dag!

 

 

 

 

 

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel