.

.

 

.

‘Gemeente doet onvoldoende aan groenonderhoud’

Uitkomst mini-poll Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014). De gemeente Coevorden doet onvoldoende aan groenonderhoud. Dat is althans het oordeel van meer dan 57 % van de deelnemers aan de mini-opiniepeiling van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014). De grootste partij in de gemeenteraad van Coevorden maakte deze week de resultaten van de peiling bekend.

Ook het gemeentelijk groenbeleid krijgt van een meerderheid van de deelnemers geen voldoende. Ruim 55% is van oordeel dat dorpen en wijken er niet mooier op zijn geworden. Minder dan 20% is wel positief en een kwart van de stemmers heeft geen duidelijk oordeel.

BBC2014 heeft de mini-opiniepeiling opgezet omdat het de bevolking graag wil betrekken bij het onderhoud en de inrichting van het openbaar groen in de stad en in de omliggende dorpen. Volgens de partij heeft het grote waarde voor de leefbaarheid, veiligheid en natuur.

Overigens hebben de geënquêteerden geen uitgesproken mening over het maaibeleid. Bijna 40% is van mening dat de gemeente in de bebouwde kom vaker moet maaien. Meer dan 30% heeft een neutraal oordeel. Ook over het maaibeleid buiten de bebouwde kom zijn de meningen verdeeld. Wel hecht men vanuit de verkeersveiligheid er waarde aan om langs de fietspaden vaker te maaien.

Op de vraag of men de berm voor het huis zelf netjes wil houden reageerde bijna 55 % positief. Meer dan 20% ziet niets in deze participatie. Verder is het onderhoud aan parken en plantsoenen voor verbetering vatbaar Ruim 40% geeft de gemeente op dit onderdeel een onvoldoende.

Het volledige resultaat van de poll staat op de website www.bbc2014.nl.

 

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel