.

.

 

.

Kracht, energie en trots in de gemeente Coevorden

De coalitie in Coevorden bestaat in de komende bestuursperiode opnieuw uit de partijen BBC 2014, CDA en PvdA. Nadat BBC2014 eerder al had aangegeven met dezelfde partijen verder te willen besturen, is nu ook het coalitieakkoord voor de periode 2018 tot 2022 gesloten. Daarin staan kracht, energie en trots centraal.

De samenstelling van het college verandert niet, deze bestaat ook de komende jaren uit burgemeester Bert Bouwmeester, wethouder Jan Zwiers (BBC 2014), wethouder Jeroen Huizing (CDA) en wethouder Joop Brink (PvdA).

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord voor de periode tot 2022 staan kracht, energie en trots centraal, net als de verbindende manier van besturen waarmee in 2014 is gestart. Dat betekent dat de samenwerking met inwoners op alle vlakken een belangrijk uitgangspunt blijft, net als nieuwe manieren van besturen en besluiten. Het akkoord beschrijft de hoofdlijnen voor de komende jaren. In een nog te maken bestuursprogramma worden de punten verder ingevuld. Een belangrijke thema voor de komende jaren is de aantrekkelijkheid van de gemeente en de regio voor bedrijven en voor mensen die een plek zoeken om te werken en te wonen. Dat vraag inzet op alle vlakken: samenwerking tussen bedrijven en onderwijs, een goed vestigingsklimaat, een prettige leefomgeving, goede en bereikbare voorzieningen en aandacht voor zorg en ondersteuning.

Oes Eig’n Kraantien d.d. 17 april 2018.

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel