.

.

 

.

Verandering inzameling PMD en restafval en invoering milieupas Coevorden

Per 1 april 2019 krijgen inwoners van de gemeente Coevorden te maken met wijzigingen rondom afval. Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) worden vanaf dan eens per twee weken ingezameld en de container voor restafval eens per vier weken. Dit was precies andersom. Daarnaast wordt op 1 april een milieupas ingevoerd voor toegang tot de milieustraten in Coevorden en Zweeloo.

Kosten beheersbaar houden
De wijzigingen passen bij de doelstelling van de gemeente om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen. Wethouder Jeroen Huizing zegt hierover: “Na de invoering van de container voor plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons kregen we steeds vaker het verzoek van inwoners om de PMD-container vaker te legen. Daar komen we nu aan tegemoet.” De gemeente stimuleert inwoners om zoveel mogelijk PMD en ook glas, papieren textiel apart te houden van het restafval. Jeroen Huizing: “Daardoor kunnen we meer grondstoffen recyclen en we houden de kosten van het afvalbeheer in de hand. Tegelijkertijd zetten we een volgende stap in de modernisering van de milieustraten. Met de milieupas regelen we dat (alleen) inwoners van de gemeente Coevorden toegang hebben tot de milieustraten.”

Twee brieven
Eind maart ontvangen inwoners twee brieven van de gemeente en Area. De eerste brief gaat over de verandering in de inzameling. Hierin staan ook de nieuwe inzameldata voor PMD en restafval. De digitale inzamelkalender is overigens nu al zichtbaar: in de app Area Afval en op de website van Area: area-afval.nl  In de tweede brief zit de milieupas. Deze pas hebben inwoners vanaf 1 april nodig om afval naar de milieustraten te brengen.

Hoogbouw met milieupas
Bewoners van appartementengebouwen die hun afval met behulp van een milieupas storten in een verzamelcontainer, ontvangen eind maart een brief zonder milieupas. Hun huidige pas is vanaf april namelijk ook te gebruiken op de milieustraten in Coevorden en Zweeloo.

Meer informatie
Op de speciale afvalwebsite afvalincoevorden.nl zijn veel vragen en antwoorden over alle veranderingen te vinden.

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel