.

.

 

.

Coevorden investeert in kwaliteit sportaccommodaties

Wethouder Sport Joop Brink wil de komende jaren flinke stappen maken met de kwaliteitsverbetering van de sportaccommodaties. Sport stimuleert ontmoeting, gezondheid, meedoen en weerbaarheid. Sport moet daarom betaalbaar en beschikbaar zijn vindt Brink. Goede sportaccommodaties dragen daaraan bij.

En dat is nu precies wat hoog op de agenda van de bestuurder staat. Samen met beleidsmedewerker Jaap Scholtens doet de wethouder op dit moment een ronde langs vijftien buitensportaccommodaties. Het gaat om accommodaties waarvan grote groepen inwoners gebruik maken; twaalf voetbal- twee korfbal- en één hockeyaccommodatie.
Velden, verduurzaming en toegankelijkheid
Doel van deze ronde is om, samen met beheerders en leden van de sportverenigingen te kijken wat er nodig is om de accommodaties klaar voor de toekomst te maken. Met de verenigingen is afgesproken dat voor de uitwerking prioriteit wordt gelegd bij eventuele verbeteringen aan de velden, verduurzaming en de toegankelijkheid van de accommodaties.
Ook voor de binnensportaccommodaties loopt een traject. ‘Alle sporthallen die de gemeente in eigendom en beheer heeft worden onder de loep genomen. Hiervoor zijn de eerste gesprekken gestart in Dalen en Schoonoord. Ook daar willen we samen met de gebruikers een kwaliteitsslag maken’, aldus Jaap Scholtens. De verbetering van de accommodaties is opgenomen in het bestuursprogramma Ruimte om te doen. Brink spreekt duidelijke taal: ‘Aan het einde van de bestuursperiode 2018-2022 moet er een aanzienlijke kwaliteitsverbetering zichtbaar zijn!’
Subsidieregeling
Maar er zijn nog veel meer sportaccommodaties toch? Scholtens: ‘Met de eigenaren en/of gebruikers van de overige buitensportaccommodaties heeft de gemeente geen directe financiële relatie. Veel accommodaties zijn door de leden zelf gerealiseerd, met of zonder een gemeentelijke bijdrage. Het beheer en de exploitatie wordt daar onder de volledige verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor tennis, schaatsen, jeu de boules, golf, trial en handboogschieten. Hoewel deze verenigingen niet in aanmerking komen voor middelen uit de kwaliteitsimpuls, kunnen zij wel gebruik maken van de subsidieregeling Laagrentende leningen investeringen sportaccommodaties.’
Klaar voor de toekomst
Vanaf 1 januari 2016 werden alle buitensportverenigingen in de gemeente Coevorden zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van hun accommodatie. Volgens Joop Brink was die overgang niet overal even makkelijk, maar is de uitkomst dat de verenigingen zelf prima in staat zijn om met al hun leden en kennis het beheer en onderhoud te doen. ‘We kunnen terugkijken op een goed proces waarin we met open vizier in gesprek gingen. We zijn daar met alle verenigingen uitgekomen. Nu er weer ruimte is om te investeren, is het moment aangebroken om de sportaccommodaties toekomstbestendig te maken’, aldus Brink.
Verenigingen in actie
Verenigingen zijn ook zelf bezig de accommodaties aan te passen aan veranderende eisen en wensen. Zo heeft bijvoorbeeld vv Raptim een extra benodigd veld met een jeugdveld aangelegd. In Zweeloo is in samenwerking met het zwembad een pannaveldje aangelegd. En in Sleen wordt een sport/speelveld gerealiseerd met een jeugdvoetbalveld en een beachvolleybal- en handbalveld. Een aantal andere verenigingen hebben acties ondernomen om de accommodatie te verduurzamen. Bij alle voorbeelden geldt steeds dat verbeteringen aan de accommodatie niet gerealiseerd kunnen worden zonder de hulp van veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun vereniging.
Leader
Een ander mooi voorbeeld is het gerenoveerde multifunctionele ‘Gebouw 48’ in Oosterhesselen. Dit werd onlangs geopend. Als clubgebouw van voetbalvereniging VIOS, Jeugdsoos Papparazo en Stichting de VOEVV heeft dit gebouw een belangrijke functie voor het dorp Oosterhesselen. Ook de middelbare school, het Esdal College, maakt gebruik van Gebouw 48, wanneer er in de zomer buiten gegymd kan worden. Het project werd gefinancierd door de gemeente, de provincie en Europa. Er werd ruim 110.000 euro aan Leader-bijdrage beschikbaar gesteld. Die bijdrage was onder andere mogelijk door de grote inbreng van uren van lokale vrijwilligers omdat je verplicht zelf moet investeren om aanspraak op een Leaderbijdrage te maken. Het resultaat is een duurzame accommodatie; energieneutraal en met veel lagere exploitatiekosten.

Artikel d.d. 15 juni 2019

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel