.

.

 

.

Gemeente werkt met man en macht aan bestrijding eikenprocessierups

De gemeente werkt momenteel met man en macht aan de bestrijding van de eikenprocessierups (EPR). De bestrijding ervan wordt echter bemoeilijkt door het warmere weer, waardoor de rups zich zeer snel kan ontwikkelen, en door het gebrek aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van de rups.

In heel Nederland, en dus ook in de gemeente Coevorden, is de overlast hierdoor zeldzaam groot. Om de overlast en eventuele gezondheidsklachten zoveel mogelijk te beperken, werkt de gemeente vanaf vandaag volgens een nieuwe prioritering.

Eerste prioriteit betreft het verwijderen van de EPR nesten op kwetsbare locaties, zoals scholen, kinderdagverblijven, winkelcentra, buitensport accommodaties en evenemententerreinen. Daarna worden binnen de grenzen van de bebouwde kom van iedere kern de EPR nesten zoveel mogelijk verwijderd.

Prioriteit 2
Nadat uitvoering is gegeven aan de eerste prioriteit én nog capaciteit beschikbaar is, komen de volgende locaties qua bestrijding in beeld:

  • Vastgestelde schoolroutes in het buitengebied;
  • Overige fietspaden en wegen in het buitengebied.

Voor beide locaties geldt dat EPR nesten tot een hoogte van zes meter worden verwijderd om contact zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteindelijk komt het resterende buitengebied in beeld. Bij dit laatste gaat het specifiek om woningen, kuilvoerbulten en paardeweides. Op deze plekken worden de nesten verwijderd in een straal van tien meter.

Preventieve bestrijding
De gemeente geeft al enkele jaren invulling aan preventieve bestrijding van de EPR. Zo zijn aan het einde van de zomer in 2018 locaties in beeld gebracht waarbij bomen besmet zijn geraakt. Op deze gevoelige locaties is vanaf april van dit jaar preventief ingegrepen door het gebruik van Nematoden. Tot dit jaar had deze preventieve bestrijding effect en was de overlast, in vergelijking tot dit jaar, beperkt. Op het moment dat nestvorming op deze locaties werd gesignaleerd, heeft de gemeente waarschuwingslinten om de desbetreffende bomen geplaatst en een extern bedrijf ingeschakeld om de rupsen en hun haren te vernietigen. Door het relatief droge en warme voorjaar konden veel ‘ei pakketten’ uitkomen en groeide de rups zó hard dat de preventieve werking nagenoeg teniet werd gedaan. Vanwege het feit dat inmiddels alle eikenbomen besmet zijn geraakt, is het inmiddels vrijwel een onmogelijke opgave om ze allemaal te voorzien van een rood-wit waarschuwingslint.

Naast de EPR bestrijding van de gemeente is het belangrijk dat inwoners ook alert zijn en blijven. Het advies hierin is om zoveel mogelijk eikenbomen en routes met rood-wit waarschuwingslint te vermijden. In het geval dat dit niet mogelijk is, draag dan bedekkende kleding. Daarnaast is het belangrijk om de EPR niet zelf te bestrijden door bijvoorbeeld het gebruik van haarlak,(gas)branders, scheppen en bezems. De EPR verliezen hierdoor hun brandharen, waardoor juist meer risico op aanraking ontstaat.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel