.

.

 

.

Gemeente Coevorden start met lokaal sport- en preventieakkoord

De gemeente Coevorden wil samen met sportverenigingen, welzijnspartijen, onderwijs en commerciële partijen een traject beginnen om tot een Lokaal Sport- en preventieakkoord te komen. Dit akkoord wordt opgesteld met als doel zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. Daarmee sluit het lokale akkoord aan op het Nationaal Sportakkoord.


Sport is van iedereen
‘We zijn ervan overtuigd dat sport en bewegen een bijdrage kan leveren aan een gezonde gemeente Coevorden’, aldus wethouder Joop Brink. ‘Sport is van iedereen.’ De gemeente Coevorden steekt niet alleen in op een sportakkoord, maar ook een preventieakkoord. Wethouder Brink: ‘We willen graag meer inzetten op het gezonder maken van leefomgeving, denk hierbij aan roken en het gebruik van alcohol.’

Samen aan de slag
Tijdens bijeenkomsten met sportverenigingen, welzijnspartijen, commerciële partijen, zorginstellingen het onderwijs is het de bedoeling om met verschillende thema’s aan de slag te gaan. Positieve sportcultuur, inclusief sporten en bewegen en duurzame sportinfrastructuur zijn een paar van die thema’s. Voorbeelden kunnen zijn; hoe gaan we met elkaar om, hoe kan iedereen van jong tot oud blijven bewegen? Maar ook het hebben van voldoende vrijwilligers en de mogelijkheden voor verenigingen of sportaccommodaties om samen te werken. Het is de bedoeling dat in het sport- en preventieakkoord concrete afspraken worden gemaakt over wat we met elkaar in Coevorden willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Elke deelnemende organisatie geeft dan ook aan op welke wijze wij kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen die met elkaar geformuleerd worden.

Inzet sportformateur
De invulling van het lokale akkoord is aan de deelnemende partijen en de sportformateur. Deze formateur begeleidt het proces vanuit een neutrale positie en heeft geen belang bij de uitkomst. ‘We willen ervoor zorgen dat iedereen die dat wil, kan blijven sporten en bewegen. En zoveel mogelijk mensen betrekken bij hoe we dat gaan doen’, aldus wethouder Joop Brink. ‘We hopen daarom dat, naast zoveel mogelijk sportverenigingen ook anderen aanhaken. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, zorginstanties, huisartsen of fysiopraktijken.’

Kennismakingsbijeenkomst
Op dit moment voert de gemeente Coevorden gesprekken om een sportformateur aan te stellen. Deze sportformateur wordt beschikbaar gesteld door het ministerie. De datum van de eerste bijeenkomst is inmiddels bekend. Deze vindt dit jaar nog plaats, namelijk op maandagavond 9 december. Meer informatie over het programma en locatie volgt.
Oes Eig'n Kraantien d.d. 5 november 2019

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel