.

.

 

.

"Investeren in toekomstbestendigheid van de dorpen"

Meerderheid gemeenteraad steunt motie BBC2014 en PvdA. Voorafgaande aan de kaderbrief 2021 – die in juni 2020 door het Coevorder college wordt gepresenteerd - moet er een aanvang zijn gemaakt met de visie over de toekomstbestendigheid van de dorpen in de gemeente Coevorden.

 

De raad van Coevorden nam afgelopen week tijdens de begrotingsvergadering met ruime meerderheid een motie aan die daarvoor moet zorgen. De motie was een gezamenlijk initiatief van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) en de PvdA.

In nauwe samenspraak met de inwoners en belangengroeperingen wordt er komend voorjaar een start gemaakt met een visie, die de toekomstbestendigheid van de dorpen gestalte moet gegeven. "In veel van onze kernen zien we gebouwen en openbare ruimten die wel een oppepper kunnen gebruiken of waar mogelijk nieuwbouw of sloop aan de orde kan zijn."

Kostenraming
De visie moet college en  gemeenteraad duidelijkheid verschaffen wat er nodig is om de dorpen toekomstbestendig te maken. Pas daarna kan een kostenraming worden gemaakt, maar de partijen dringen wel aan op een spoedige aanpak. Volgend najaar – bij de behandeling van de begroting van 2021 – moeten de herstructureringskosten in kaart zijn en de eerste projecten worden uitgerold.

Evenwicht
Tijdens de begrotingsvergadering van afgelopen week werd duidelijk dat het voor de raad van groot belang is dat het woongenot van de inwoners in het buitengebied gewaarborgd blijft. “Naast de Coevorder binnenstad en de stadswijken willen we ruim aandacht voor onze dorpen. Toekomstbestendige dorpen en een toekomstbestendige stad, die in evenwicht zijn én elkaar versterken. Het is belangrijk dat de gemeente Coevorden zich mede profileert met een goed woonvestigingsklimaat in het buitengebied.”

In de visie op ”toekomstbestendige dorpen” moet ook ruimte worden gegeven aan elementen als cultuur, kunst en historie. “Deze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid.”

Oes Eig'n Kraantien 20 november 2019

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel