.

.

 

.

Gemeente stelt miljoen beschikbaar voor maatschappelijke accommodaties

Vanaf nu kunnen eigenaren van maatschappelijke accommodaties in de gemeente Coevorden subsidie aanvragen voor een incidentele investering in groot onderhoud, renovatie, verbouw en verduurzaming. Het gaat om accommodaties waarvan de gemeente geen eigenaar is, die niet commercieel worden geëxploiteerd en die onderdak bieden aan activiteiten op het gebied van sociale samenhang, welzijn en cultuur.

Dat zijn vaak buurt- en dorpshuizen. Hiervoor heeft de gemeente één miljoen euro gereserveerd.

 

De subsidieregeling loopt vooruit op een nog te ontwikkelen accommodatiebeleid om de kwaliteit van maatschappelijke accommodaties op peil te houden. De ontwikkeling van dit accommodatiebeleid staat gepland voor 2020-2021. Hiervoor gaat de beleidsmedewerker van gemeente Coevorden in gesprek met de inwoners en gebruikers van de accommodaties om te kijken waar de behoefte ligt. Aan de hand daarvan wordt het toekomstige beleid bepaald.

Verenigingsleven
In het raadsakkoord uit 2018, heeft de gemeenteraad opgenomen dat ze het belangrijk vinden om een bloeiend verenigingsleven te stimuleren en mensen in beweging te brengen. Ook het gemeentebestuur ziet de belangrijke functie van het verenigingsleven. ‘We zorgen ervoor dat voorzieningen in de buurt beschikbaar blijven. Samen met onze inwoners zetten we ons ervoor in dat accommodaties in stand blijven en voldoen aan de huidige behoefte en vraag naar kwaliteit. Daarnaast hechten we een groot belang aan duurzame exploitatie.’

Subsidie aanvragen
Om dit voor elkaar te krijgen stelt de gemeente een bedrag van één miljoen euro beschikbaar. Eigenaren van accommodaties kunnen vanaf nu een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan via een aanvraagformulier op de site van de gemeente Coevorden, onder het kopje ‘subsidies’. Daar vind je ook de voorwaarden om voor een subsidie aan aanmerking te komen.

Sport
Naast het beleid voor buurt- en dorpshuizen, zet de gemeente ook in op een kwaliteitsverbetering van de sportaccommodaties. Daarvoor is een delegatie van de gemeente langs vijftien buitensportaccommodaties geweest om met de eigenaren en gebruikers in gesprek te gaan. Er wordt geïnvesteerd in verbetering van de sportvelden, verduurzaming van de accommodaties en het verbeteren van toegankelijkheid. Aan de hand van de gesprekken is een voorstel gemaakt. Daaraan wordt de komende maanden een vervolg gegeven. Ook voor de binnensportaccommodaties loopt een traject.

Geplaatst: 24 december 2019

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel