.

.

 

.

Subsidieregeling Week van de Alfabetisering

De gemeente Coevorden heeft een subsidieregeling opengesteld voor activiteiten in de Week van de Alfabetisering die jaarlijks in september plaatsvindt. In de gemeente Coevorden heeft één op de negen mensen moeite met lezen en schrijven.

 

Samen met het onderwijs, kinderopvang, bibliotheken, bedrijven en andere organisaties werkt de gemeente Coevorden aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Vanuit de Taalpunten, gevestigd in Coevorden en Schoonoord, zijn vele vrijwilligers (de taalmaatjes) het hele jaar door actief met het helpen van inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. Sinds een aantal jaren doet de gemeente Coevorden actief mee aan de Week van de Alfabetisering. Dat doet zij door het organiseren van activiteiten en extra aandacht in de media voor laaggeletterdheid.

Ideeën en organisatiekracht
De afgelopen jaren heeft de gemeente zelf activiteiten bedacht en georganiseerd. Dit jaar is gekozen voor een andere aanpak. Wethouder Jeroen Huizing: ’Wij denken dat er vanuit scholen, bedrijven en andere organisaties veel ideeën zijn en organisatiekracht voor dergelijke activiteiten. Daarom hebben we een subsidieregeling ingesteld en nodigen we uit om ideeën aan te dragen en activiteiten uit te voeren. We moedigen onderwijs, kinderopvang, bibliotheken, bedrijven en andere organisaties in onze gemeente aan om hierover na te denken, zelf met ideeën te komen en activiteiten te organiseren.’

Subsidieaanvraag
Wie een idee heeft voor een laagdrempelige activiteit in de Week van de Alfabetisering en deze activiteit zelf of met anderen wil uitvoeren, kan vanaf nu een subsidieaanvraag doen bij de gemeente Coevorden. Dat kan tot 15 juli 2020 via de website van de gemeente. ‘Wij kijken uit naar jouw creatieve ideeën. Wellicht dat je, juist in deze tijd, extra inspiratie hebt’, aldus Jeroen Huizing.
Meer informatie
Op www.coevorden.nl vind je informatie over onder andere beoordelingscriteria en de voorwaarden waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500.
Geplaatst 5 mei 2020

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel