.

.

 

.

Wethouder Joop Brink genomineerd voor Nederlands beste lokale bestuurder

Wie is de beste lokale bestuurder van 2021? Lezers van het vakblad Binnenlands Bestuur kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen op één van de dertien genomineerden voor deze jaarlijkse titel.

Wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden is één van de dertien genomineerden en daarmee de vertegenwoordiger namens de provincie Drenthe.

Uit de eerste ronde van Beste Bestuurder 2021 zijn dertien genomineerden naar voren gekomen: vanuit elke provincie de beste bestuurder (12) en de beste waterschapsbestuurder (1). Dit jaar worden de noordelijke provincies vertegenwoordigd door: wethouder Roel de Jong (gemeente De Fryske Marren), burgemeester Klaas Sloots (gemeente Stadskanaal) en wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden.

Contact met inwoners en meedoen
Joop Brink is sinds 2014 wethouder in de gemeente Coevorden. Hij vertegenwoordigde de PvdA in het college met het CDA en BBC. In 2018 ging de coalitie in dezelfde samenstelling verder en werd Brink opnieuw wethouder, samen met Jan Zwiers (BBC) en Jeroen Huizing (CDA). Al die tijd was Brink portefeuillehouder voor het Sociaal Domein in de gemeente Coevorden. In 2015 kreeg hij te maken kreeg met de decentralisering van de Wmo, Jeugdwet en de participatiewet. Ook de privatisering en kwaliteitsimpuls van de buiten- sportaccommodaties, de zware inzet op preventie, leefstijl en bewegen, het programma voor terugdringen van generatiearmoede en recentelijk zijn inzet voor het haalbaarheidsonderzoek naar internationaal mbo in de grensstreek springen in het oog.

Brink is enorm betrokken bij alle activiteiten in de wijken en dorpen. Dat was bijvoorbeeld zichtbaar tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek, in september vorig jaar. Daarbij stond het contact met de inwoners hoog op zijn agenda. Net als zijn wens dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. In de periode voor 2014 was Joop Brink raadslid en jarenlang manager in de zorg.

Voordracht
“Een betrokken en deskundige wethouder die opkomt voor de inwoners van Coevorden.” Zo omschrijven invullers wethouder Brink. “Als wethouder durft hij verder te kijken dan de huidige bestuursperiode om daarmee een bijdrage te leveren aan de toekomst van de volgende generatie. Zijn ervaring in de gezondheidszorg zet hij in bij zijn werk als wethouder. Daarbij weet hij maatschappelijke partners en inwoners te betrekken om met elkaar tot een gedragen resultaat te komen.”

Onderzoek
Om tot de genomineerden te komen, voerde een extern bureau in opdracht van Binnenlands Bestuur een onderzoek uit onder alle bestuurders, volksvertegenwoordigers, secretarissen en griffiers van gemeenten, provincies en waterschappen. In november en december zijn zij benaderd om deel te nemen aan een online vragenlijst. Daarin kreeg de doelgroep de kans om de eigen bestuurders te typeren en een van hen te nomineren. Ook kregen zij de kans om bestuurders uit andere decentrale overheden in hun provincie te nomineren.

Stemmen t/m 30 januari
Vanaf vandaag kan er worden gestemd op genomineerden voor alle categorieën.

Stemmen kan via Welkom - Beste Bestuurder. De stemming sluit op zondag 30 januari. De bekendmaking is op donderdag 3 februari, tijdens het Binnenlands Bestuur Nieuwjaarsevenement Kompas 2022 in Stadskanaal.

Persbericht 18 januari 2022

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel