.

.

 

.

Inwoners kunnen vanaf 1 februari energietoeslag aanvragen

Inwoners van de gemeente Coevorden met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum die bekend zijn bij de gemeente ...

ontvangen vóór 1 maart 2023 automatisch een voorschot van 500 euro energietoeslag op hun rekening. Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag vanaf 1 februari aanvragen via www.coevorden.nl/geld-en-energie-besparen

Door een wetswijziging van het Rijk wordt pas rond de zomer het precieze bedrag van de energietoeslag voor 2023 bekend. Gemeenten mogen pas na de invoering van de wetwijziging de energietoeslag uitbetalen. Wel is het mogelijk om een voorschot van 500 euro uit te keren. Van deze mogelijkheid maakt de gemeente Coevorden gebruik.

Inwoners met een minimuminkomen die bekend zijn bij de gemeente ontvangen het voorschot van de energietoeslag dus automatisch. Dit zijn inwoners die algemene bijstand, IOAW of bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente en geen kostendelers zijn. Ook gaat het om inwoners die gebruikmaken van de gemeentelijke minimaregelingen of aanvulling ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op hun

AOW
Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag vanaf 1 februari aanvragen via www.coevorden.nl/geld-en-energie-besparen. Het gaat om inwoners die in januari, februari of maart 2023 een inkomen hebben tot maximaal 120% van het sociaal minimum. Als inwoners de energietoeslag vóór 1 mei aanvragen en de toeslag wordt toegekend, krijgen zij het voorschot van 500 euro vóór 1 juli op hun rekening.

Energietoeslag 2022
In 2022 was er ook energietoeslag beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Er zijn inwoners die recht hebben op die toeslag, maar die het nog niet hebben aangevraagd. Zij kunnen de toeslag nog tot 1 april 2023 aanvragen via www.coevorden.nl/geld-en-energie-besparen

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel