.

.

 

.

Drentse Zonneroute A37 krijgt steeds meer vorm

Inwoners profiteren mee van Drentse Zonneroute A37. 

Hoe kunnen inwoners meeprofiteren van de aan te leggen Zonneroute A37? Welke mogelijkheden zijn er om mee te doen en hoe werkt dit in de praktijk? Hiervoor hebben de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen deze week de uitgangspunten en spelregels vastgesteld. Deze worden in maart in de drie gemeenteraden besproken.


Inwoners kunnen voor een deel eigenaar worden van de zonnepanelen die worden geplaatst aan de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens. In de uitgangspunten en spelregels staat onder andere hoe het zit met het eigendom van de zonnepanelen, hoe iemand financieel betrokken is en wat hiervoor moet worden geregeld. Op een later moment worden hierover bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners.

Samenwerking met corporaties
Drie energiecoöperaties hebben het afgelopen jaar meegedacht over de vraag hoe inwoners straks mede-eigenaar van de zonneroute kunnen worden. Dit zijn Klavertje 4/Holsloot uit de gemeente Coevorden, De Groene Wieken uit de gemeente Hoogeveen en Nieuw-Oranjepoort uit de gemeente Emmen. Ewoud Kraaij, voorzitter van de werkgroep participatie A37:  “De drie coöperaties richten daartoe een gezamenlijke koepelorganisatie op die volwaardig gesprekspartner zal zijn voor de marktpartij en erop zal toezien dat de opbrengsten terugvloeien naar bewoners. Met de opbrengsten kunnen lokale energiecoöperaties dan hun dorpen en wijken verduurzamen.“

Drentse Zonneroute A37
Het project Drentse Zonneroute A37 onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37. Het project valt onder het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’, waarin het Rijk onderzoekt hoe rijksgrond ingezet kan worden voor energieopwekking. De verwachting is dat op dit traject 176 megawatt piek aan zonne-energie opgewekt kan worden. Dat staat gelijk aan de stroom voor 45.000 huishoudens.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel