.

.

 

.

Meedenken over toekomstbestendig platteland

Op 4 oktober organiseert LAG (de Lokale Actiegroep) een Plattelandscafé.

De LAG is, namens bewoners, ondernemers en gemeenten, de trekker van het LEADER-subsidieprogramma. De bijeenkomst is gericht op inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Coevorden met een goed idee dat bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig platteland. Bijvoorbeeld op het gebied van economie, leefbaarheid of klimaat. Op woensdag 4 oktober tussen 17.00 en 21.00 uur ben je van harte welkom in MFC de Brink in Sleen.
Tijdens het Plattelandscafé worden ideeën met elkaar uitgewisseld, maar ook is het de bedoeling elkaar te inspireren en elkaar verder te helpen. Samen kunnen we ons platteland mooier en vitaler maken.

LEADER
Voor goede ideeën is geld beschikbaar vanuit LEADER: het Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland. Met het LEADER-fonds dragen provincie Drenthe, gemeenten en Europa samen bij aan een duurzame toekomst en de leefbaarheid en economie in de regio.

Projecten
In het verleden zijn er tal van mooie projecten met hulp van de LEADER-subsidie tot stand gekomen. Bijvoorbeeld het verduurzamen en toekomstbestendig maken van maatschappelijke gebouwen en het innoveren van toeristische voorzieningen op het platteland.
Het nieuwe LEADER-programma voor Drenthe gaat in het najaar van 2023 van start. Tot 2027 is ongeveer 6 miljoen euro beschikbaar voor goede initiatieven. Denk daarbij aan:
• Nieuwe zorginitiatieven die aansluiten bij de behoefte in het gebied
• Benutten van vrijkomende gebouwen voor andere bedrijvigheid of nieuwe woonvormen
• Samenwerking tussen landbouwbedrijven, ondernemers en inwoners uit de omgeving, bijvoorbeeld over klimaat, biodiversiteit of verbreding
• Duurzame, circulaire en toekomstbestendige voorzieningen
Kijk voor meer informatie op www.leaderdrenthe.nl

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel