.

.

 

.

Gemeente wil mantelzorgers ontlasten en start met logeerzorg

Voor wie mantelzorger is van iemand met geheugenproblemen kan deze zorg soms even te veel worden.

De gemeente Coevorden wil voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Daarom stelt ze sinds kort logeerzorg (ook wel respijtzorg) beschikbaar. Ze heeft hiervoor afspraken gemaakt met Saxenburgh. De naaste van de mantelzorger kan terecht bij ouderenzorglocatie Aleida Kramer in Coevorden voor een kort verblijf. Via de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente kan de mantelzorger deze logeerzorg aanvragen.

Wethouder Joop Slomp: "We kiezen er bewust voor om deze voorziening uit de Wmo te vergoeden, wat maar weinig gemeenten doen. En daarin zijn we best bijzonder. Meestal moet de financiering voor respijtzorg komen uit de zorgverzekeringswet of de wet langdurige zorg. Dit staat een vlotte aanvraag en toekenning in de weg. Wij kiezen voor een laagdrempelige voorziening en zorgen er zo voor dat de logeerzorg sneller terecht komt bij inwoners die dit echt nodig hebben."

Hoe gaat logeerzorg?
Professionele zorgmedewerkers nemen de zorg tijdelijk over, zodat de mantelzorger even kan bijkomen. Mariëlle Schonewille, wijkmanager Saxenburgh Aleida Kramer: "Veel mensen vinden het lastig om de zorg van hun naaste even over te dragen. Toch zien we dat het fijn is voor mantelzorgers om op adem te komen en daarna weer met vernieuwde energie te zorgen voor hun naaste". Logeerzorg bij Aleida Kramer is er voor alle inwoners van de gemeente Coevorden met geheugenproblemen. Hiervoor is op ouderenzorglocatie Aleida Kramer in Coevorden een speciale woonlogeerruimte ingericht.

Voorkomen overbelasting
Logeerzorg wordt alleen in natura verstrekt. Wie inwoner is van de gemeente Coevorden en mantelzorger kan contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Coevorden. Maar dat kan ook via een casemanager, zoon/dochter, medewerker van het steunpunt mantelzorg of een praktijkondersteuner. Belangrijkste voorwaarde om voor de logeerzorg in aanmerking te komen is dat de gemeente overbelasting wil voorkomen of verminderen. Als dat is beoordeeld, wordt contact gelegd met Saxenburgh om te kijken wanneer er logeerplaatsen beschikbaar zijn. 

Meer informatie
Op de website Logeerzorg in Coevorden vind je meer informatie. Wie vragen heeft kan contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente. Deze is bereikbaar via het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 140524.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel