.

.

 

.

Gemeentelijk Nieuws

Extra fietsenstalling op NS station Coevorden

31 oktober 2017. De NS heeft op verzoek van de gemeente Coevorden op het station in Coevorden een extra fietsenstalling geplaatst voor ongeveer 100 fietsen. Reden hiervan is de vele fietsen die dagelijks bij de ingang van het station worden gezet en dus niet in de stallingen staan. “Dit zorgt voor ongewenste situaties voor reizigers, waaronder minder validen die het station soms moeilijk kunnen bereiken”, aldus wethouder Jeroen Huizing.

BBC2014 betrekt inwoners bij ‘groen’ in de buurt

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) wil inwoners via een mini-opiniepeiling betrekken bij het gemeentelijk groenonderhoud. De grootste partij in de gemeenteraad van Coevorden wil graag weten wat de inwoners belangrijk vinden bij het onderhoud en de inrichting van het openbaar groen in de stad en in de omliggende dorpen. “Voor ons is die mening belangrijk, want het heeft grote waarde voor de leefbaarheid, veiligheid en natuur”, aldus fractievoorzitter Derk ten Berge van BBC2014.

Vijf dorpen krijgen Dorpsbudget

De dorpsbelangenorganisaties van Aalden, Noord-Sleen, De Kiel, Dalen en Holsloot ontvangen binnenkort een eigen dorpsbudget. De gemeente Coevorden en dorpen werken al een tijdje samen aan de ontwikkeling van de dorpsbudgetten. De andere dorpen en de gemeente volgen deze eerste vijf dorpen binnen het experiment op de voet.

Vijf dorpen krijgen Dorpsbudget

De dorpsbelangenorganisaties van Aalden, Noord-Sleen, de Kiel, Dalen en Holsloot ontvangen binnenkort een eigen dorpsbudget. Gemeente en dorpen werken al een tijdje samen aan de ontwikkeling van de dorpsbudgetten. De andere dorpen en de gemeente volgen deze eerste vijf dorpen binnen het experiment op de voet.

Taalvrijwilligers gezocht

In de gemeente Coevorden werden van 4 t/m 10 september verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van ‘De week van de Alfabetisering’. Laaggeletterheid staat hoog op de agenda. In de week van 4 t/m 10 september was het de landelijke Week van de Alfabetisering. Deze week wordt elk jaar georganiseerd door de Stichting Lezen & Schrijven.

Collegetour gemeente Coevorden op bezoek bij v.v. Sweel

Een Collegetour met als doel om ideeën op te halen over van alles en nog wat, maar bovenal om interesse te tonen in de gemeenschap. Met deze insteek ging het college van B & W afgelopen week op pad in de gemeente Coevorden. Donderdag werd een kijkje genomen in Zwembad Zweeloo en vrijdagochtend namen de drie wethouders Joop Brink, Jan Zwiers en Jeroen Huizing in alle vroegte een werkbezoek aan v.v. Sweel.

Coevorden zet in op onderhoud wegen

Meer geld voor wegenonderhoud in de gemeente Coevorden. Dat stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor aan de gemeenteraad. Met een extra budget van drie miljoen euro en een structurele verhoging van € 500.000,- per jaar, hoopt de gemeente een toekomstbestendig en acceptabel niveau van wegenonderhoud te kunnen realiseren.

Hoe ervaren inwoners de digitale dienstverlening van de gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden maakt in haar dienstverlening steeds meer gebruik van digitale kanalen. Dat is sneller en heeft voor inwoners als voordeel dat ze tijdens kantooruren niet meer naar het gemeentehuis hoeven te komen. Tegenwoordig maken veel inwoners gebruik van het internet. De komende tijd doet de rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden onderzoek naar haar digitaledienstverlening.

Week van de Alfabetisering

Coevorden zet in op laaggeletterdheid
In de week van 4 t/m 10 september organiseert Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met de gemeente Coevorden, de Bibliotheek en het Taalpunt de week van de Alfabetisering. Tijdens deze week worden allerlei activiteiten georganiseerd in onze gemeente met als doel ervoor te zorgen dat meer mensen bekend zijn met laaggeletterdheid en dat ze weten wat er aan te doen is.

College presenteert positieve halfjaarrapportage aan de gemeenteraad

24 augustus 2017. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden heeft een positieve tussentijdse financiële rapportage over het jaar 2017 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel