.

.

 

.

Gemeentelijk Nieuws

Minimabeleid voor en door inwoners

Samen met kinderen een plan maken om kinderen in minima-gezinnen te helpen, een gezamenlijke pot maken voor de gemeente, de woningbouwcorporaties en maatschappelijk werk om echt maatwerk te kunnen bieden in bijzondere situaties en samen met inwoners kijken hoe procedures, brieven en informatie verbeterd kunnen worden. Het zijn voorbeelden uit het nieuwe minimabeleid dat is vastgesteld door het college van b en w. Het college stuurt het plan nu naar de gemeenteraad.

Keuzekado/Feyen BV uit Coevorden

... investeert in mensen met een arbeidsbeperking
Successen zijn er om te vieren. Met deze gedachte bezocht wethouder Brink van de gemeente Coevorden vrijdagochtend Keuzekado/Feyen BV in Coevorden. Het bedrijf heeft al verschillende klanten van de gemeente Coevorden werkervaringsplaatsen geboden. Drie van hen hebben nu een tijdelijk contract gekregen.

Samenwerken voor inwoners met financiële zorgen

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, ook mensen met financiële zorgen. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de zestien partijen uit Coevorden die gezamenlijke uitgangspunten hebben ondertekend voor de ondersteuning van minima. De ondertekening is het resultaat van een proces waarin verschillende organisaties, maatschappelijke partners, vrijwilligersorganisaties en minima hebben meegedacht over het nieuwe minimabeleid van de gemeente Coevorden.

Meer geld voor theater Hofpoort

Theater Hofpoort in Coevorden ontvangt met ingang van 2017 een hogere jaarlijkse bijdrage van de gemeente Coevorden. Dit stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor aan de raad. Hofpoort organiseert meer voorstellingen dan verwacht en werkt ook samen met andere organisaties in de gemeente. Deze positieve ontwikkeling brengt meer werk en kosten met zich mee.

Aan de slag met de resultaten van de G1000

De ideeën die tijdens onze G1000 op 29 oktober bedacht zijn, moeten natuurlijk een vervolg krijgen. Daarom was er op 19 november een startbijeenkomst. Deze is goed bezocht. Ruim dertig inwoners waren naar ons G1000 pand op de Friesestraat gekomen om verder te praten over de ideeën.

Inwoners aan de slag met de ideeën van de G1000

De startbijeenkomst van het vervolg van G1000 Coevorden werd zaterdag goed bezocht. Ruim dertig inwoners waren naar het G1000pand op de Friesestraat gekomen om verder te praten over de ideeën die op 29 november tijdens de G1000 bedacht zijn.

Startbijeenkomst vervolg G1000 Coevorden

Inwoners die hebben aangegeven mee te willen werken aan het concretiseren van de ideeën van de G1000 van 29 oktober komen zaterdag 19 november bij elkaar voor een startbijenkomst. Tijdens deze presenteren de inwoners de ideeën en kunnen geïnteresseerden zich bij hen aansluiten. De bijeenkomst vindt plaats op Friesestraat 26 en begint om 10:00 uur.

Stimuleringsfonds gul voor Zweeler dorpen 

Veertig duizend euro voor vier lokale projecten

Liefst vier initiatieven uit de Zweeler samenleving kunnen rekenen op een totale bijdrage van 40.000 euro uit het Stimuleringsfonds van de gemeente Coevorden. Dat is de uitkomst van de initiatievenmarkt, die afgelopen donderdag in de Zwerfkei in Gees werd gehouden. In totaal werden negentien projecten gehonoreerd, die de leefbaarheid in de gemeente moeten vergroten. Dit jaar was 150.000 euro beschikbaar.

Negentien initiatieven tijdens de initiatievenmarkt gehonoreerd

Negentien initiatieven uit de Coevorder samenleving hebben vanavond het startsein gekregen. Deze initiatieven kregen de meeste punten en werden gehonoreerd tijdens de initiatievenmarkt op donderdag 10 november in de Zwerfkei in Gees. Het initiatief met de meeste punten was Buitenvree – Opknappen speeltuin. De initiatievenmarkt werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Er waren 48 initiatieven ingediend. Alle initiatieven zijn te bekijken op: www.coevorden.nl/stimuleringsfonds.

Uitnodiging Initiatievenmarkt Stimuleringsfonds

Vertegenwoordigers van de media worden van harte uitgenodigd om op donderdag 10 november om 19.30 uur naar de Initiatievenmarkt te komen. De Initiatievenmarkt wordt gehouden in Restaurant De Zwerfkei in Gees (Dorpsstraat 59). Voor de Initiatievenmarkt zijn alle verenigingen voor dorps- en wijkbelangen uitgenodigd. Tijdens deze avond presenteren de verenigingen hun ideeën en wordt bekend gemaakt welke initiatieven ondersteuning krijgen vanuit het Stimuleringsfonds.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel