.

.

 

.

Gemeentelijk Nieuws

Dorps- en wijkverenigingen vernieuwen Stimuleringsregeling

De dorps- en wijkverenigingen in de gemeente Coevorden hebben de Stimuleringsregeling vernieuwd. Dit hebben ze gedaan met ondersteuning van de gemeente. Burgemeester Bert Bouwmeester: “Mijn waardering voor de constructieve manier waarop de verenigingen gezamenlijk aan de vernieuwde regeling hebben gewerkt. Op basis van de opgedane ervaringen in 2015 ligt er nu een regeling die nog beter aansluit bij de wensen van de samenleving.” Het college van burgemeester en wethouders heeft de vernieuwde regeling op dinsdag 12 juli vastgesteld.

Voormalige praktijkschool wordt multifunctioneel

De voormalige praktijkschool aan de Linthorst Homanlaan in Coevorden wordt een multifunctioneel gebouw. Voor de duur van maximaal vijf jaar kunnen zowel maatschappelijke als commerciële
partijen van het gebouw gebruik maken.

G1000 Coevorden richt stichting op

Maandag 11 juli wordt om 19:30 uur de Stichting G1000 Coevorden opgericht. In bijzijn van notaris Lennard Reinsma ondertekent het bestuur de oprichtingsakte in het pand aan de Friesestraat 26, waarin de G1000-organisatie tijdelijk gehuisvest is. Het bestuur bestaat uit Jeanette Croezen (voorzitter), Arjan Pieters (secretaris), Johan Boekema (penningmeester), Harm Jan Veenstra, Carin Roelands en Paul Blaauwgeers.

Grondprijzen van bouwkavels in de gemeente Coevorden blijven gelijk

heeft het college van burgemeester en wethouders besloten op dinsdag 28 juli.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden heeft besloten nog geen grondprijsverhoging voor woningbouwlocaties door te voeren. Er worden wel weer kavels verkocht, nadat dit toch lange tijd lastig was.

Jaarverslag 2015: Coevorden op koers

Het jaarverslag over 2015 van de gemeente Coevorden laat zien dat de gemeente goed op koers is, zowel in maatschappelijk als financieel opzicht. Met de invulling van het stimuleringsfonds is een goede eerste stap gezet in de gezamenlijke zoektocht naar een nieuwe manier van werken. Ook is er opnieuw een stap gezet in het herstel van de financiële positie.

Maandagavond, G1000-avond

 

Op 15 juni hebben we ons Honk op Friesestraat 26 betrokken. In de aanloop naar de G1000 gebruiken we het pand voor vergaderingen van het Kernteam en de werkgroepen en daarnaast voor bijeenkomsten en inloop om meer informatie te kunnen geven over de G1000.
Vooralsnog zijn er iedere maandagavond mensen aanwezig, dus heb je vragen, loop gerust even binnen voor een kop koffie en een gesprek.

“Laat de burger er nou ook eens over meepraten…!”

Democratische vernieuwing…. Geen ruzie maken zoals onlangs over het Oekraïne-referendum, maar samen oplossingen bedenken voor de politiek: dat is het idee achter de G1000.

Aanbesteding inkoop Jeugdhulp 2017 van start in Zuid-Drenthe

De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld zijn gestart met de aanbesteding van de jeugdhulp voor 2017. De gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet de opdracht om ervoor te zorgen dat een jeugdige kan meedoen in de maatschappij, zelfredzaam is en gezond en veilig opgroeit.

Lezing door Fred Sieders bij de tentoonstelling Grenzeloos Straffen

Momenteel is in het Stedelijk Museum Coevorden de tentoonstelling ‘Grenzeloos Straffen’ te zien. "Grenzeloos Straffen" toont de geschiedenis van het strafrecht in het Emsland en in de provincie Drenthe in de periode van ca. 1500 tot 1800. In de tentoonstelling zijn verschillende historische vormen van recht te zien zoals het Lingener Landrecht, het Drents Landrecht, maar ook de Speller Weistum, een landelijk gerechtelijk bevel uit de Middeleeuwen.

G1000 Coevorden opent hoofdkwartier in leegstaand winkelpand

De G1000-organisatie heeft vanmiddag, bij de afsluiting van het Kenniscafé Detailhandel, bekend gemaakt dat zij tot en met de G1000 op 29 oktober Friesestraat 26 gaan gebruiken als hoofdkwartier. Dit is mede te danken aan de inzet van CMOSTAMM en de medewerking van pandeigenaar Plaggenmars. “Wij zijn er echt superblij mee, want de organisatie van de G1000 vraagt om veel afstemming tussen alle vrijwilligers en dan is één centrale plek bijna een must”, vertelt Jeanette Croezen. Dit betekent echter niet dat de G1000 alleen in de stad zichtbaar wordt. “Integendeel, we hebben voor de zomermaanden een tour gepland, juist om in de andere kernen van de gemeente Coevorden over de G1000 te vertellen.”

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel