.

.

 

.

Gemeentelijk Nieuws

Gemeente Coevorden bezuinigt op subsidies

Om financieel gezond te blijven, moet de gemeente Coevorden de hand op de knip houden. De bezuinigingen die de gemeente in 2011 zijn aangekondigd, gaan onverminderd verder. De gemeente Coevorden bezuinigt de komende jaren ook op subsidies. In 2012 bedraagt de bezuiniging 247.704, oplopend naar 340.940 in 2014. Het gaat om de kleine subsidieverstrekkingen. De bezuinigingen op subsidies vormen onderdeel van de totale

bezuinigingstaakstelling van de gemeente.

Oproep Raadsvergadering Donderdagavond 21 juli

Aalden, 20 juli 2011

FAM. QADIRI MOET BLIJVEN

Extra raadsvergadering Coevorden over gezin Qadiri in Aalden

 

De gemeenteraad van Coevorden houdt aanstaande donderdag 21 juli om 20.00 uur een extra raadsvergadering in het Hof van Coevorden. Het onderwerp op de agenda is de situatie van het asielzoekersgezin Qadiri uit Aalden, dat met uitzetting bedreigd wordt. De extra raadsvergadering is uitgeschreven op initiatief van de gemeenteraad.

Voorschoolse voorzieningen Coevorden

Bijgevoegd de nota 'voorschoolse voorzieningen'

Perspectiefnota 2012

Onderstaand en bijgevoegd de Perspectief nota 2012 van de Gemeente Coevorden

Financiële situatie Coevorden vergt aandacht

De financiële situatie van de gemeente Coevorden vergt veel aandacht. Dat blijkt uit het jaarverslag van de gemeente over 2010. De gemeente had in het afgelopen jaar een tekort geleden van 87.000 euro. In vergelijking met tussentijdse voorspellingen over het resultaat is het een relatief klein tekort. Dit is het gevolg van sterke sturing op de financiën. Toch moet er in de komende jaren nog veel worden gedaan om Coevorden financieel gezond te houden. In de begroting voor 2011 staan veel maatregelen die dit moeten bewerkstelligen. Het bestuursprogramma ‘Behoedzaam Doorwerken’ geeft hiervoor de richting aan.

'Gratis-zwemmen-actie' Centrum Jeugd en Gezin groot succes

EMMEN/COEVORDEN-  Ruim 1.500 kinderen en hun ouders in de gemeenten Emmen en Coevorden hebben al gebruik gemaakt van de 'gratis-zwemmen-actie' van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De actie is onderdeel van de campagne van het Centrum voor Jeugd en  Gezin waarmee zij meer bekendheid willen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin en haar  dienstverlening.

 

Structuurvisie Coevorden

De gemeente Coevorden bereidt op dit moment een structuurvisie voor, die betrekking heeft op het gehele grondgebied van de gemeente. In de structuurvisie wordt het ruimtelijk beleid aangegeven voor de komende 10 jaar. Omdat dit beleid de komende jaren bepalend zal zijn voor diverse ruimtelijke plannen en uitgewerkt zal worden in bv. bestemmingsplannen, kan iedereen met dit ruimtelijk beleid te maken krijgen.

Onderwijsprestaties basisschoolleerlingen gemeente Coevorden verbeterd

De onderwijsprestaties van basisschoolleerlingen uit de gemeente Coevorden zijn in 2010 verbeterd ten opzichte van 2009. Dit geldt met name voor de taalprestaties en de score op de Cito-eindtoets. In tegenstelling tot voorgaande jaren scoren basisschoolleerlingen uit de gemeente Coevorden gelijk aan of hoger dan de landelijke taalnorm. Dit blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor 2010.

Het zijn met name de jongste leerlingen, tot en met groep 3, die jaarlijks vooruitgang vertonen wat betreft taalprestaties. Zij scoren op toetsen ver boven de landelijke standaardscore. Maar ook leerlingen uit de bovenbouw hebben hogere scores dan de landelijke norm. De score op de Cito-eindtoets is ten opzichte van 2009 met drie punten gestegen. De gemeente Coevorden staat met deze score op een gedeelde derde plaats in Drenthe.

Klantcontactcentrum gemeente Coevorden vanaf 5 april geopend in Hof van Coevorden

Het klantcontactcentrum van de gemeente Coevorden is vanaf 5 april 2011 geopend in het Hof van Coevorden. Het nieuwe adres: Kasteel 1 in Coevorden. Voor de eerste tien klanten die op 5 april in het Hof van Coevorden komen (vanaf 8.30 uur geopend), ligt een cadeaubon van 10,- van Theater Hofpoort klaar.

De Publieksservice van de gemeente Coevorden verhuist van 1 t/m 4 april 2011 naar het Hof van Coevorden. Om deze verhuizing mogelijk te maken, is op vrijdag 1 april alleen het loket Burgerzaken van de Publieksservice van 9.00 tot 10.00 uur geopend voor geboorte- en overlijdensaangiftes. De overige loketten zijn gesloten. Op maandag 4 april zijn alle loketten van de Publieksservice gesloten.

College gemeente Coevorden slaat eerste piketpalen voor inrichting klantcontactcentrum

De komende twee jaar zal de gemeente Coevorden op projectmatige wijze invulling geven aan de inrichting van een Klantcontactcentrum (KCC). Hiermee zet de gemeente Coevorden een belangrijke stap in de invulling van één van de hoof dpunten van het al eerder vastgestelde Dienstverleningsconcept: de klant staat centraal. Waar het op neer komt is dat het KCC zo is ingericht dat het niet meer uitmaakt voor welk product men komt en op welke wijze de klant contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per mail of telefoon of brief). De kwaliteit van dienstverlening moet altijd hoog zijn en is erop gericht de klant zo snel en eenvoudig mogelijk van dienst te zijn!

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel