.

.

 

.

Gemeentelijk Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen Coevorden: VVD wint, PvdA verliest fors

 

ZWEELOO / COEVORDEN - De VVD is de grootste partij in de gemeente Coevorden geworden. De partij voerde lange tijd een nek-aan-nekrace met de PvdA, maar pakt de winst met 24 procent van de stemmen. Dat aantal is goed voor zes zetels, één meer dan nu. De PvdA is de grote verliezer in Coevorden. Met 23,86 procent van de stemmen komt de partij nog wel op zes zetels terecht, maar dat is drie minder in vergelijking met nu. CDA (vijf zetels), PAC (vier) en Gemeentebelangen (twee) blijven stabiel, terwijl nieuwkomer D66 met twee zetels in de nieuwe gemeenteraad komt. Het nieuwe college zal wellicht uit minimaal drie partijen bestaan, omdat het huidige college van PvdA en VVD net geen meerderheid meer heeft. Het gaat hierbij om een voorlopige uitslag. De definitieve uitslag volgt vrijdag als het aantal voorkeurstemmen is geteld en de restzetels zijn verdeeld. Het opkomstpercentage was 51,19 procent. Opvallend was, dat het PAC met name in de dorpen in de gemeente winst boekte. GB bleef ongeveer gelijk, terwijl nieuwkomer D66 twee zetels behaalde.

Wethouder Jetty Remmelts opent eerste cursus bridge van project ‘Denken en Doen’

Wethouder Jetty Remmelts opent op maandag 15 februari a.s. om 09.30 uur de eerste cursus bridge voor mensen van 60 jaar en ouder die weinig of geen bridge ervaring hebben. De aftrap is bij Stichting Welzijn 2000, Wilhelminasingel 9 in Coevorden.  De cursus is onderdeel van het project ‘Denken en Doen’. Het doel van ‘Denken en Doen’ is om mensen spelenderwijs te leren bridgen, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe contacten kunnen leggen met plaatsgenoten. Het project is een initiatief van de Nederlandse Bridge Bond. De gemeente organiseert de cursus samen met de Bridgeclub Coevorden.

Herziening Masterplan Coevorden aanstaande

Het college van B&W van Coevorden heeft besloten in te stemmen met een aantal voorstellen die moeten leiden tot bezuinigingen in het Masterplan Coevorden. Bezuinigingen die noodzakelijk zijn vanwege teruglopende bijdragen vanuit het Rijk en de economische recessie, waardoor de gemeente Coevorden in haar programma Ruimte om te Kiezen diverse maatregelen neemt. “Maar wel bezuinigingen met behoud van kwaliteit en uitstraling” aldus wethouder Roeles. Het voorstel kent wijzigingen op twee belangrijke punten:

Staatssecretaris Jack de Vries op werkbezoek bij CDA afdelingen in Zuidoost Drenthe

PERSBERICHT

 

Staatssecretaris Jack de Vries van Defensie brengt op maandagmiddag 15 februari 2010 een werkbezoek aan Zuidoost Drenthe.  Het werkbezoek wordt georganiseerd door de CDA afdelingen Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden. Jack de Vries zal in alle drie de gemeenten een locatie bezoeken. Naast de staatssecretaris zullen ook de CDA-lijsttrekkers van de drie gemeenten en enkele kandidaat-raadsleden deelnemen aan het werkbezoek. Ook zal een auto van het CDA jongerenteam aanwezig zijn.

Stempassen gemeente Coevorden worden op 6 februari verspreid

Burgemeester Bert Bouwmeester stuurt brieven naar alle nieuwe kiezers

Burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden stuurt op 6 februari 2010 brieven naar alle nieuwe kiezers in de gemeente. Op 3 maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Door brieven te sturen naar iedereen die nog nooit heeft gestemd, hoopt de burgemeester de stemgerechtigden te stimuleren om te gaan stemmen. De brieven worden met de stempassen per post verstuurd.

In de brief wordt uitleg gegeven over het stemrecht, maar ook over wat de gemeenteraad doet. De nieuwe kiezers worden gewezen op de website www.coevorden.nl/verkiezingen met een schat aan informatie over de verkiezingen. Via de website kunnen ze op 1 maart van 19.00-20.00 uur chatten met alle lijsttrekkers. Ook kunnen ze zich aanmelden voor een gratis smsalert. Op die manier worden ze er op 3 maart aan herinnerd dat ze kunnen gaan stemmen.

Burgemeester Bert Bouwmeester: ‘Ik vind het erg belangrijk dat iedereen gebruik maakt van het stemrecht. Helaas staat politiek vaak ver van jongeren af en is de opkomst onder jongeren bij verkiezingen doorgaans laag. Door een brief naar alle nieuwe kiezers te sturen, hoop ik hen te stimuleren om te gaan stemmen.’

De stempassen worden op 6 februari 2010 per post bezorgd onder alle kiezers in de gemeente Coevorden. Mensen die geen stempas hebben ontvangen of de stempas kwijt zijn geraakt, kunnen tot dinsdag 2 maart, 12.00 uur, een vervangende stempas bij het loket Burgerzaken in het gemeentehuis aanvragen. Daarbij dienen ze een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Zonder stempas en geldig legitimatiebewijs kan er niet worden gestemd op 3 maart.

Eerste vrijwilligersprijs CDA Coevorden voor Sweelpop

PERSBERICHT

Het CDA Coevorden reikt op 15 februari 2010 de eerste CDA Coevorden Vrijwilligersprijs uit aan de Stichting Werkgroep Jongerendag Zweeloo (WJD). De stichting is vooral bekend als de organisator van het jaarlijkse evenement Sweelpop. De jongeren van de WJD krijgen de prijs vanwege de manier waarop ze zich, na een financieel tegenvallende editie van Sweelpop, op alle mogelijke manieren inzetten om de stichting er financieel weer bovenop te helpen.

Verkiezingswebsite gemeente Coevorden in de lucht

 

Lijsttrekkers aan de tand voelen tijdens chat-sessie

De verkiezingswebsite www.coevorden.nl/verkiezingen van de gemeente Coevorden is in de lucht. Op de website kan iedereen informatie vinden over de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Zo kunnen kiezers zich onder meer aanmelden voor een gratis sms-alert zodat ze op de dag van de verkiezingen eraan worden herinnerd dat ze kunnen gaan stemmen.

Het is voor het eerst dat de gemeente Coevorden een verkiezingswebsite heeft. Burgemeester Bert Bouwmeester: ‘We willen graag dat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen op 3 maart 2010. Dat doen we door verschillende middelen in te zetten, waaronder de verkiezingswebsite. Op de website vinden inwoners een schat aan informatie. We hopen via de website vooral de jongere kiezers te bereiken.’ Op de website staat het laatste nieuws rondom de verkiezingen, informatie over hoe en waar mensen kunnen stemmen, maar ook informatie over de gemeenteraad. Over ruim een week komen op de website filmpjes te staan waarin lijsttrekkers iets vertellen over de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma’s.

Gemeente Coevorden wil woningbouwprogramma beter afstemmen op behoeften van de markt

De gemeente Coevorden gaat kritischer kijken naar de woningbouwprogramma’s in de stad Coevorden voor de komende jaren. Doel is om het aantal te bouwen woningen en de soort woningen beter af te stemmen op de vraag. Zoals bekend krijgt de regio in de komende jaren te maken met een krimp en een veranderende samenstelling van de bevolking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de nieuwbouwprogramma’s. Om leegstand op termijn te voorkomen moet nu gesneden worden in het aantal geplande woningen en is het zaak om de te bouwen woningtypes beter op de vraag aan te laten sluiten. Dat betekent dat tot 2020 het woningbouwprogramma in de stad Coevorden met ongeveer 500 woningen moet worden bijgesteld.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel

© 2024 Zweeloo-Digitaal designed with JoomShaper by DMvB