.

.

 

.

Vervolg op “brandbrief” van het 5dorpenoverleg

In oktober 2012 is er vanuit wat toen het 5dorpenoverleg heette (inmiddels hebben we een 6dorpenoverleg), waar ook de ondernemersvereniging zich bij heeft aangesloten, een brief gestuurd naar alle fracties en de gemeenteraad. In deze brief uitten wij onze bezorgdheid over het gemeentelijk beleid voor de Zweeler dorpen (brandbrief.pdf).

Op 11 december 2012 is het concept antwoord (concept B&W.pdf) van B&W besproken. Daarbij hebben vertegenwoordigers van de 5dorpen ingesproken (inspreken.pdf).

Vrij kort daarna, 17 december 2012, vond de dorpenronde (met B&W) plaats die wij als 5 dorpen samen hebben georganiseerd.

Na veel gedoe over de “besluitenlijst”, waarin belangrijke op- en aanmerkingen van onze kant (o.a. over de toegezegde definitieve brief) niet werden overgenomen, kwam eindelijk halverwege mei 2013 de “definitieve” brief (definitief B&W.pdf). Tot onze grote teleurstelling bleek deze praktisch geheel gelijk aan de conceptversie. Onze teleurstelling hebben wij per e-mail aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt, waarna wij op 26 september 2013 wederom een brief mochten ontvangen (reactie B&W.pdf).

Het hele gebeuren wordt nu gekoppeld aan het thema “burgerparticipatie”.

 

Bijlagen:

- brandbrief.pdf

- concept B&W.pdf

- inspreken.pdf

- definitief B&W.pdf

- reactie B&W.pdf

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel